Функции

Клиентски интерфейс

Интерфейсът за клиенти на Deliveo Delivery Software е отделна точка за уеб достъп за клиентите на куриерски услуги. Интерфейсът за клиенти осигурява достъп до неограничен брой клиенти, дори едновременно. Неговият адаптивен интерфейс е проектиран така, че да може да се използва … Read More

Достъп до куриери

Целта на достъпа на куриера е да му позволи да управлява операциите си с пратката. Днес е невъзможно да си представим ефективна куриерска услуга без куриери, които използват някакъв инструмент за администриране на операциите с пратки. Понастоящем предлагаме приложение за … Read More

Интерфейс на диспечера

Уеб базираната система за куриерски услуги (или доставка по домовете, както предпочитате) Deliveo delivery software е универсален инструмент, достъпен на пазара от 2013 г., за всяка компания за доставка на пратки/куриерски услуги или доставка по домовете, която иска да обслужва … Read More