Μη κατηγοριοποιημένο

Demo

Η δοκιμαστική περίοδος διαρκεί 14 ημέρες και δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση. Αφού υποβάλετε τη φόρμα, θα λάβετε ένα email καλωσορίσματος, ακολουθούμενο σχεδόν αμέσως από ένα άλλο email με τα στοιχεία σύνδεσης στο σύστημα. Υποβάλλοντας τα στοιχεία σας, συμφωνείτε να επικοινωνήσει … Read More

Γίνετε μεταπωλητής μας!

Γιατί πρέπει να γίνετε μεταπωλητής της Deliveo; Η Deliveo είναι μια αποτελεσματική και δημοφιλής υπηρεσία ταχυμεταφορών που αναπτύσσεται από το 2012 και έχει καταχωρηθεί ως ευρωπαϊκό εμπορικό σήμα από το 2021 (018404142). Η επισκεψιμότητα των διαδικτυακών καταστημάτων αυξάνεται με διψήφιους … Read More

Κοινωνική δέσμευση

Η Mav-IT Ltd (η κατασκευάστρια εταιρεία του Deliveo) προσπαθεί να συνεισφέρει πολύτιμα και ορατά στην κοινωνία, δεδομένης της μέτριας οικονομικής της βαρύτητας. Στο πλαίσιο αυτό, μέσω των δραστηριοτήτων και των προσφορών της που αναφέρονται παρακάτω, εκτός από τους επιχειρηματικούς στόχους … Read More

Ασφάλεια

Βασική ασφάλεια Η αξιόπιστη υποστήριξη ΤΠ αποτελεί προϋπόθεση για σταθερές και προβλέψιμες επιχειρηματικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας στρατηγικών συστημάτων λογισμικού. Η ομάδα επαγγελματιών της Deliveo εργάζεται για να διασφαλίσει ότι οι λειτουργίες της Deliveo είναι συνεχείς και απρόσκοπτες. Για το … Read More