Pielāgota izstrāde

Atkarībā no mūsu izstrādes iespējām mēs varam izstrādāt pielāgotas modifikācijas, interneta veikala spraudņus un papildinājumus Deliveo kurjerpasta pakalpojumu sistēmai.

  1. Ja jums jau ir noslēgts līgums izstrādes periodā, uzlabojumi tiks apmaksāti nākamajā rēķinā pēc pabeigšanas. Ja licences līgums (vēl) nav noslēgts, lai sāktu darbu, ir jāsamaksā 50 % depozīts.
  2. Katram darbam iespējamas laika (un cenas) izmaiņas 10% apmērā. Lai iegūtu kopējās izstrādes izmaksas, iztērētais laiks jāreizina ar publicēto standarta stundas likmi. Papildus stundas likmei nav citu izmaksu.
  3. Ja izstrādes periodā jums jau ir noslēgts līgums, maksa par izstrādi tiks iekasēta nākamajā rēķinā pēc tās pabeigšanas. Ja (vēl) nav noslēgts licences līgums, lai sāktu darbu, ir jāsamaksā 50 % depozīts.
  4. Jaunās/modificētās funkcijas tiks iekļautas programmatūras produktā, bet, tā kā tas nebūs pielāgots produkts, jaunās/modificētās funkcijas būs pieejamas visiem lietotājiem. Nav iespējams, ka papildu funkcijas vēlāk var izmantot tikai klients (jūs). Savukārt jūs varat izmantot mūsu citu klientu finansētos uzlabojumus, nemaksājot papildu maksu.
  5. Izstrādes paketē ir iekļautas visas mūsu aprakstītās funkcijas, taču nav nekā tāda, ko mēs nebūtu skaidri noteikuši.
  6. Funkcijas var (atkarībā no jūsu izvēles) ieslēgt un izslēgt iestatījumos. Izstrādājot programmatūru, mums ir jāpatur prātā citi Deliveo lietotāji, tāpēc programmatūra nedrīkst būt grūtāk vai sarežģītāk lietojama vai radikāli atšķirties no sākotnēji paredzētā produkta lietojuma.
  7. Uzlabojumu ieviešanas veids var nedaudz atšķirties no šeit aprakstītā tehnisku iemeslu dēļ, kas var rasties izstrādes gaitā, taču funkcionalitāte paliek tāda, kā aprakstīts funkciju plānā.
  8. Visas jaunās funkcijas un modifikācijas pirms publicēšanas tiek rūpīgi pārbaudītas. Neraugoties uz vispilnīgāko testēšanu, programmatūrā joprojām var būt kļūdas, kas tiek atklātas tikai pēc tam, kad ir uzsākta reālā lietošana. Tāpēc visas jaunās funkcijas 3 mēnešus pēc publicēšanas jāuzskata par “beta versiju” vai “agrīno versiju”. Šobrīd kāda funkcija var nedarboties, kā paredzēts (vai nedarboties vispār). Mēs, protams, pēc iespējas ātrāk novērsīsim šo kļūdu.
Comments are closed.