Προώθηση πακέτων

Η οικονομικά αποδοτική λειτουργία απαιτεί μερικές φορές να παραδίδονται ορισμένα δέματα σε άλλη υπηρεσία ταχυμεταφορών για παράδοση, εάν αυτό είναι φθηνότερο. Η παράδοση δεμάτων σημαίνει ότι ένα δέμα στο Deliveo μπορεί να σταλεί μέσω API στο σύστημα της άλλης υπηρεσίας ταχυμεταφορών και από εκεί οι αλλαγές κατάστασης θα επιστρέφονται στο Deliveo σε τακτά χρονικά διαστήματα. Φυσικά, είναι επίσης δυνατό να συνδέσετε δύο Deliveos με αυτόν τον τρόπο. Ο κατάλογος των συνεργαζόμενων υπηρεσιών ταχυμεταφορών θα διευρύνεται συνεχώς ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών. Επί του παρόντος, οι ακόλουθες υπηρεσίες ταχυμεταφορών είναι ηλεκτρονικά συνδεδεμένες.

Sprinter
ExpressOne
gls
MPL
dpd
famafutar.hu
palletways
Furgefutar.hu
Packeta
Comments are closed.