Υποστήριξη

Προσφέρουμε δωρεάν υποστήριξη για το Deliveo στα αγγλικά και τα ουγγρικά μεταξύ 8.00 και 18.00 τις εργάσιμες ημέρες μέσω των ακόλουθων καναλιών. Τα αιτήματα υποστήριξης γίνονται μόνο για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργικότητας, ο συνάδελφος υποστήριξης δεν είναι εξουσιοδοτημένος να κάνει αλλαγές ή άλλη διαχείριση στο Deliveo. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Deliveo στην Ουγγαρία, η υποστήριξη πρώτου επιπέδου στη χώρα σας θα παρέχεται από τον συμβεβλημένο συνεργάτη μεταπωλητή μας.

E-mail

Λειτουργούμε ένα σύστημα εισιτηρίων, δεν ξεχνάμε ούτε ένα e-mail!

mav-it

Μια εναλλακτική λύση για τους πιο προχωρημένους πελάτες μας. Υποστηρίζουμε επίσης κοινή χρήση κειμένου, φωνής και οθόνης.

wiki.deliveo.eu

Πολύγλωσσος οδηγός χρήστη

+36 20 451 7460

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Δεν υπάρχει φωνητικό μενού ή αναμονή.

Comments are closed.