Διεπαφή αποστολέα

Η διεπαφή αποστολής του Deliveo έχει σχεδιαστεί για το προσωπικό που διαχειρίζεται επιχειρησιακά την υπηρεσία ταχυμεταφορών. Από τη διεπαφή αποστολής, όλες οι λειτουργίες του Deliveo μπορούν να προβληθούν, να διαχειριστούν και να ρυθμιστούν. Το επίπεδο πρόσβασης μπορεί να οριστεί ανά στοιχείο μενού και ανά χρήστη. Η διεπαφή είναι απαραίτητη για τη χρήση του Deliveo. Ως μέρος του συνολικού συστήματος Deliveo, το Dispatcher Interface μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από 10 γλώσσες και είμαστε ανοιχτοί σε πρόσθετες γλωσσικές μεταφράσεις.

Κύριες λειτουργίες της διεπαφής αποστολής

 • Άμεση παράδοση και παραλαβή από τον αποστολέα
 • Πρόβλεψη νέων παραγγελιών που δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί.
 • Μια παραγγελία ταχυμεταφοράς που έχει ξεκινήσει ο Πελάτης μπορεί να τροποποιηθεί, να ολοκληρωθεί ή να ακυρωθεί.
 • Εκκαθάριση των ταχυμεταφορέων για τα έξοδα παράδοσης.
 • Μαζική μεταφορά δεμάτων μεταξύ τοποθεσιών δεμάτων και ταχυμεταφορέων (επίσης με αναγνώστη γραμμωτού κώδικα).
 • Μπορείτε επίσης να ορίσετε διαφορετικά νομίσματα ανά αποστολή για αντικαταβολή (EUR, HUF, USD, κ.λπ…)
 • Όλες οι διεπαφές του Deliveo είναι πολύγλωσσες
 • Ακριβής παρακολούθηση των επιστρεφόμενων ταχυδρομικών παραγγελιών – όχι άλλες ξεχασμένες ή διπλές επιστροφές!
 • Επιλογή εξαγωγής σε άλλα προγράμματα
 • Βελτιστοποίηση διαδρομής
 • Λειτουργία πίνακα ανακοινώσεων: το περιεχόμενο που συντάσσεται από τον αποστολέα εμφανίζεται στις διεπαφές πελατών.

Δημιουργία νέας αποστολής

1) Δημιουργία αποστολής με χειροκίνητη καταγραφή: ο αποστολέας μπορεί να δημιουργήσει μια νέα αποστολή στη διεπαφή διαχειριστή ή ο πελάτης μπορεί να δημιουργήσει μια νέα αποστολή στη διεπαφή πελάτη είτε χειροκίνητα είτε εισάγοντας ένα αρχείο.

2) Δημιουργήστε μια αποστολή ηλεκτρονικά: οι αποστολές μπορούν να αποστέλλονται στο Deliveo από ιδιόκτητα συστήματα ή διαδικτυακά καταστήματα μέσω του API.

Λύσεις επικοινωνίας

Το Deliveo διαθέτει προηγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες. Είναι σε θέση να στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και SMS στον αποστολέα ή/και στον παραλήπτη στις ακόλουθες περιπτώσεις, αλλά όχι περιοριστικά:

 • Κατά την αποστολή του δέματος (στον αποστολέα / παραλήπτη)
 • Με την επιτυχή παράδοση του δέματος (στον αποστολέα / παραλήπτη)
 • Μη επιτυχής προσπάθεια παράδοσης (στον αποστολέα/παραλήπτη)
Το πρότυπο για SMS και email μπορεί να τροποποιηθεί όπως επιθυμείτε. Οι ειδοποιήσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν ανά πελάτη και συνολικά.

Βελτιστοποίηση διαδρομής

Το Deliveo μπορεί να οργανώσει τις διευθύνσεις στα οχήματά σας με τη βέλτιστη σειρά, εξοικονομώντας σας χρόνο και ταξίδια. Το σημείο εκκίνησης της βελτιστοποίησης μπορεί να είναι ένα σταθερό σημείο εκκίνησης (π.χ. για διανομή αγαθών) ή η τρέχουσα θέση του οχήματος (για υπηρεσίες ταχυμεταφορών). Η βελτιστοποίηση μπορεί να βασίζεται στο χρόνο ή στην απόσταση. Αυτή η λειτουργία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό μιας περιοδείας (drive-in) για να ληφθεί το συνολικό μήκος της διαδρομής και ο χρόνος οδήγησης (λαμβάνοντας υπόψη τους χρόνους φόρτωσης ανά διεύθυνση που μπορούν να οριστούν).

Στατιστικά στοιχεία

 • Αριθμός πακέτων ανά εβδομάδα
 • Παραδόσεις ανά ώρα
 • Στατιστικά στοιχεία πελατών (μέση ημερήσια αποστολή, δαπάνες, αριθμός αποσταλμένων δεμάτων, μέσο βάρος δεμάτων)
 • Στατιστικά στοιχεία ταχυμεταφορών (μέση ημερήσια παράδοση, παραγόμενα έσοδα, αριθμός διευθύνσεων/δεμάτων που παραδόθηκαν)
 • Αυτόματη εβδομαδιαία/ημερήσια αναφορά σε καθορισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις περιοδικές λειτουργίες (αριθμός δεμάτων, έσοδα κ.λπ.).
 • Στατιστικά στοιχεία αναπήδησης φιλτραρισμένα ανά πελάτη και ταχυμεταφορέα

Κανόνες

Η προηγμένη λειτουργία του Deliveo που βασίζεται σε κανόνες επιτρέπει σε μικρό αριθμό αποστολέων να εξυπηρετούν μεγάλο όγκο κίνησης. Πιστεύουμε ότι οι καθιερωμένοι κανόνες και μόνο εξοικονομούν στην Deliveo πολλαπλάσιο κόστος. Οι κανόνες μπορούν να εκτελούνται αυτόματα (βάσει συμβάντων) ή χειροκίνητα (με το πάτημα ενός κουμπιού). Το Deliveo υποστηρίζει λειτουργίες βάσει κανόνων σε τρεις τομείς:

Υπολογισμός ναύλου βάσει κανόνων

Τα τέλη παροχής υπηρεσιών καθορίζονται με ακρίβεια και αυτόματα. Ο κανόνας τιμολόγησης εκτελείται κατά τη δημιουργία κάθε πακέτου, έτσι ώστε η χρέωση υπηρεσιών να είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του πακέτου.

Ανάθεση σε εταίρο
Στη συνέχεια, το σύστημα αποφασίζει, με βάση τις παραμέτρους της αποστολής, αν το δέμα θα παραδοθεί από τους ίδιους τους ταχυδρόμους της υπηρεσίας ταχυμεταφορών ή από μια συνεργαζόμενη υπηρεσία ταχυμεταφορών.
Ανάθεση καθηκόντων σε ταχυμεταφορείς
Όταν δημιουργείται μια νέα αποστολή στις εγκαταστάσεις του αποστολέα, πρέπει να αποφασιστεί ποιος ταχυμεταφορέας θα παραλάβει την αποστολή. Η λειτουργικότητα του Deliveo που βασίζεται σε κανόνες σας βοηθά σε αυτό, επειδή σας επιτρέπει να αναθέσετε έναν ταχυμεταφορέα στη νέα εργασία με βάση προκαθορισμένες παραμέτρους.

Παράδοση στο χρονοδιάγραμμα

Συχνά, ο αποστολέας συνδέει την αποστολή ή/και την παράδοση του δέματος με ένα χρονικό παράθυρο. Στην περίπτωση αυτή, ο ταχυμεταφορέας έχει ένα προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο για να παραλάβει ή να παραδώσει το δέμα. Το Deliveo υποστηρίζει την υπηρεσία χρονικού παραθύρου: είναι δυνατό να καθορίσετε τόσο ένα χρονικό παράθυρο παραλαβής όσο και ένα χρονικό παράθυρο παράδοσης κατά την αποστολή ενός δέματος. Οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται στην εφαρμογή του ταχυμεταφορέα, ώστε ο ταχυμεταφορέας να γνωρίζει ακριβώς πότε θα παραλάβει ή θα παραδώσει την αποστολή. Ο ταχυμεταφορέας μπορεί επίσης να δει τις ώρες λειτουργίας που έχουν οριστεί για τις διευθύνσεις (π.χ. για παραδόσεις σε καταστήματα) στην εφαρμογή.

Διαχείριση αποθήκης / εκπλήρωση

Σήμερα, η παράδοση δεμάτων και η αποθήκευση συχνά συγχωνεύονται. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η ναυτιλιακή εταιρεία διατηρεί τα εμπορεύματα του διαχειριστή του διαδικτυακού καταστήματος (έμπορος) στη δική της αποθήκη και τα συσκευάζει και παραδίδει ανάλογα με τις ανάγκες (“υπηρεσία εκπλήρωσης”). Η Deliveo υποστηρίζει αυτή τη διαδικασία με μια απλή λειτουργία αποθήκευσης. Η αναπλήρωση των αποθεμάτων μπορεί να γίνει τόσο από τον διαμεταφορέα όσο και από τον έμπορο. Κύριες λειτουργίες της μονάδας αποθήκης:

 • Η υπηρεσία ταχυμεταφορών μπορεί να λειτουργήσει μια μίνι αποθήκη για τους πελάτες της.
 • Τα παραδοθέντα είδη (με ενεργοποιημένη τη διαχείριση αποθεμάτων) αφαιρούνται από το απόθεμα (επιστρέφονται σε περίπτωση αποτυχημένης παράδοσης).
 • Το “εικονικό προϊόν” υποστηρίζεται, δηλαδή το προϊόν δεν εξαντλείται
 • Οι αλλαγές στο απόθεμα καταγράφονται και μπορούν να τις δουν ο αποστολέας και ο πελάτης.
 • Τα είδη μπορούν να συνοδεύονται από κωδικό EAN, αριθμό είδους, όγκο, βάρος και φωτογραφία.

Καταγραφή

Η καταγραφή είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση προβλημάτων και τη διερεύνηση απροσδόκητων διαδικασιών. Τα ακόλουθα αρχεία καταγραφής είναι διαθέσιμα στο Deliveo:

 • Ημερολόγια SMS και email για να παρακολουθείτε τις ειδοποιήσεις που αποστέλλονται
 • Αρχείο καταγραφής παρτίδων για την καταγραφή ενεργειών σε αποστολές
 • API log για την καταγραφή δεδομένων που ρέουν στο API
 • Ημερολόγιο αποθεμάτων για την καταγραφή των αλλαγών στο απόθεμα
 • Ημερολόγιο συνεργατών για την καταγραφή της επικοινωνίας με τους συνεργάτες

Λειτουργίες του ομίλου

Σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω του ασυνήθιστα μεγάλου αριθμού αποστολών, είναι ταχύτερο για τον αποστολέα να εκτελεί ορισμένες λειτουργίες μαζικά. Το Deliveo υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες χύμα:

 • Εκτέλεση μαζικών καθηκόντων που ανατίθενται σε ταχυδρόμους (παραλαβή και παράδοση δεμάτων)
 • Χειρισμός της επιστροφής ταχυδρομικών παραδόσεων
 • Δημιουργήστε προσαρμοσμένα αρχεία εξαγωγής και αποθηκεύστε τα ως πρότυπα για μεταγενέστερη χρήση

Διευθύνσεις

Η άνετη δημιουργία πακέτων υποστηρίζεται από μια προηγμένη μονάδα διαχείρισης διευθύνσεων. Το σύστημα αποθηκεύει τις διευθύνσεις (ανά πελάτη) στις οποίες οι πελάτες έχουν ήδη στείλει ένα δέμα, έτσι ώστε την επόμενη φορά που θα στείλετε ένα δέμα, θα πρέπει να εισάγετε μόνο τα 3 πρώτα γράμματα της διεύθυνσης και το σύστημα θα σας προσφέρει την πλήρη διεύθυνση. Οι πελάτες μπορούν να διατηρούν το δικό τους βιβλίο διευθύνσεων, αλλά το σύστημα της Deliveo επιτρέπει επίσης τη δημιουργία των λεγόμενων “παγκόσμιων διευθύνσεων”.  Το σύστημα αποθηκεύει επίσης τις συντεταγμένες των διευθύνσεων, οι οποίες μπορούν να τροποποιηθούν ανεξάρτητα από τη διεύθυνση, ώστε να είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός του σημείου όπου ο ταχυμεταφορέας πρέπει να παραλάβει ή να παραδώσει το δέμα.

Comments are closed.