Κοινωνική δέσμευση

Η Mav-IT Ltd (η κατασκευάστρια εταιρεία του Deliveo) προσπαθεί να συνεισφέρει πολύτιμα και ορατά στην κοινωνία, δεδομένης της μέτριας οικονομικής της βαρύτητας.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσω των δραστηριοτήτων και των προσφορών της που αναφέρονται παρακάτω, εκτός από τους επιχειρηματικούς στόχους και το κέρδος, η Mav-IT Ltd. λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα της ευρύτερης κοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τις λανθάνουσες ανάγκες των προσωπικών προμηθευτών της, τον αντίκτυπό της στο ευρύτερο οικιστικό περιβάλλον και αναγνωρίζοντας το έργο όσων ασκούν δραστηριότητες που είναι επωφελείς για την κοινωνία. Μέσω των ακόλουθων δραστηριοτήτων, η Mav-IT Ltd. προσπαθεί να αναλάβει δράση εντός των ταπεινών ορίων της, χρησιμοποιώντας τις καταστασιακές της δυνατότητες, για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής της κοινωνίας γύρω μας.

-50%

Η Mav-IT Ltd. προσφέρει έκπτωση 50% επί του τρέχοντος τέλους άδειας χρήσης του Deliveo για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ιδρύματα. Παρακαλείστε να προσκομίσετε απόδειξη της επιλεξιμότητας με πιστοποιητικό σύστασης, καταστατικό ή αντίγραφο δικαστικής απόφασης (εάν τα εν λόγω επίσημα έγγραφα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του οργανισμού, παρακαλείστε να παράσχετε τον σύνδεσμο).

Comments are closed.