Препращане на пакети

Икономичната работа понякога може да изисква някои пратки да бъдат предадени за доставка на друга куриерска служба, ако това е по-икономично. Понастоящем имаме електронни връзки със следните куриерски услуги. Предаването на пратки означава, че пратка в Deliveo courier software може да бъде изпратена чрез API към системата на другата куриерска служба, а оттам промените в статуса периодично да се връщат в Deliveo. Разбира се, възможно е да се свържат и два Deliveos по този начин. Списъкът с партньорски куриери ще се разширява непрекъснато в зависимост от нуждите на клиентите.

Sprinter
ExpressOne
gls
MPL
dpd
famafutar.hu
palletways
Furgefutar.hu
Packeta
Comments are closed.