Подкрепа

Предлагаме безплатна поддръжка за Deliveo на английски и унгарски език между 8.00 и 18.00 ч. в работни дни чрез следните канали. Заявките за поддръжка са само за целите на по-доброто разбиране на функционалността, колегата по поддръжката няма право да извършва промени или други административни действия в Deliveo. Ако не използвате Deliveo в Унгария, поддръжката от първо ниво във вашата страна ще бъде осигурена от нашия партньор, с когото сме сключили договор.

E-mail

Ние работим с билетна система, не забравяме нито един имейл!

mav-it

Алтернатива за нашите по-напреднали клиенти. Поддържаме и споделяне на текст, глас и екран.

wiki.deliveo.eu

Многоезично ръководство за потребителя

+36 20 451 7460

При спешни случаи. Няма гласово меню или изчакване.

Comments are closed.