Co to jest Deliveo Kurier Software?

Deliveo jest rozwiniętym systemem natychmiastowych usług kurierskich w dostarczaniu paczek (autami, motorami, rowerami). Deliveo jest doskonałym oprogramowaniem, pomagającym w organizowaniu codziennych obowiązków i w obsługiwaniu klientów na wysokim poziomie. System Deliveo składa się z trzech zasadniczych elementów.

Interfeis dyspozytora

Część administracyjna jest częścią, gdzie dysponent administruje cały system. Przydzieli kurierom obowiązki, zarejestruje klientów, wyceni usługę oraz może wystawić fakturę.

Interfeis klienta

Interfeis klienta, gdzie klient drogą web-u może nadać przesyłkę i ma możliwość śledzenia uwagą ciąg dostarczania. Tutaj może także ściągnąć swoją fakturę oraz etykietę paczki.

Aplikacja Androida

Podłączona jest tutaj aplikacja Androida, gdzie kurierzy mogą rejestrować odebranie paczki i zdanie paczki, a na ekranie telefonu odbiorca może złożyć podpis, którym potwierdza odbiór. Można śledzić pozycje kurierów, kamerą inteligentnego telefonu, odczytywany jest kod kreskowy, dzięki któremu może odebrać i zdać paczkę.

Interfeis
klienta

24.90 €+WAT /miesiąc (optional)

Wrażliwe powierzchnie Paczki śledzone są na mapie Możliwość zapisu adresatów służy wygodzie Etykiety paczek są do pobierania Wysyłka paczek na podstawie importu CSV

Aplikacja
Androida

9.90 €+WAT /miesiąc /kurier (optional)

Interfeis na podstawie app Android i WEB-a Alarmowanie kuriera o nowym zleceniu Mobilna drukarką bluetooth - drukowanie świadectw Podpis na ekranie inteligentnego telefonu. Odczyt kodu kreskowego przez wbudowaną kamerę.

API
Androida

19.90 €+WAT /miesiąc (optional)

Możliwość połączenia API Skontaktuj się z najpopularniejszymi sklepami internetowymi Połączenie z systemami ERP Korzystanie z wtyczki Deliveo WebSite

Funkcje

Na podstawie tych sygnałów, staramy się zapewniać Państwu najlepsze rozwiązania.

 • Wstępne zawiadomienie o nowych, jeszcze nie danych zamówieniach. Rozpoczęte zamówienie kuriera można modyfikować, zakończyć, anulować.
 • Do zamówienia można załączyć dokumenty (np. fotografie, pdf).
 • Nowe zamówienia rozdzielić można dwoma metodami: w zależności od adresów, według mapy Google (widoczne jest obciążenie kurierów oraz ich adresy), lub na podstawie tabeli systematyzowania adresów.
 • Precyzyjne rozpracowanie nie przyjmowanej paczki. Podać można przyczyny nie przyjęcia, kurierzy mogą wpisać po próbie zdania paczki.
 • Bezpośrednia możliwość przekazania i pobrania paczki od dyspozytora.
 • Opracowanie większej ilości stawek opłat. Ustalone stawki według kodów pocztowych mogą być dostosowane do przyjętych zleceń.
 • Rozliczenie kurierów z opłat przyjętych po odbiorze paczki, opłaty za usługi i zwroty dokumentów.
 • Transport masowych paczek pomiędzy lokalizacją i kurierami (także przez odczytywanie kodu kreskowego). Rozpracowanie większej ilości miejsc składowania.
 • Możliwość eksportowania dla innych programów.
 • Praca z różnymi rodzajami przewozu (Normalny, tam i z powrotem, przewóz w koło i przewozy -gwiazda).
 • Masowe przyjęcie i zdanie paczek.
 • Do paczek można przydzielić jednostkowy identyfikator.
 • Masowa wysyłka paczek odbywa się z interfejsu klienta, ładując plik csv.
 • Informatywne, real-time statystyki (globalne, według zamawiających lub według kurierów).
 • Wysyłka SMS-u do administratora o przybyciu nowego zamówienia.
 • Możliwość wysłania w dniu dostawy e-maila i SMS-u adresatowi. Jeśli klikniemy w wysyłanym SMS-sie na link, korzystając z mobilnych możliwości, śledzić możemy drogę paczki w danym czasie.
 • Regulować możne przyjęcie i zdanie paczki.
 • W przypadku aktywnego modułu fakturowania, fakturowanie w kilku językach.
 • Opcjonalne opracowanie parametrów, jeśli pojedyncze parametry paczek chcemy oznaczyć.
 • Bezpośrednie z programu wysłanie SMS-a do kuriera.
 • Cały system jest wielojęzyczny.
 • Precyzyjne postępowanie z powrotnymi przelewami – nie ma więcej zapomnianych, lub duplikatów powrotnych przelewów!
 • Podpis potwierdzający odbiór na ekranie inteligentnego telefonu.
 • Sygnał dźwiękowy u kuriera, przy otrzymaniu nowego zlecenia.
 • Stałe oznakowanie pozycji kuriera.
 • Operacje paczkami offline.
 • Drogą odczytywania kodu kreskowego, zdawanie lub przyjmowanie paczek.
 • Powierzchnia klientów dostosowana dla firm oraz indywidualnych klientów, podlegająca pod dodatkowy domain usług kurierskich.
 • Rozwinięty system API, dostosowany do komunikacji z innymi programami, lub do popierania samodzielnego rozwoju usług kurierskich.
 • Bezpłatne i nieograniczone e-maile oraz poparcie telefoniczne.

Proszę spróbować teraz za darmo!

Czas trwania testu jest 14 dni, nie jest związany żadnymi zobowiązaniami. Po przesłaniu kwestionariusza, otrzymają Państwo pozdrawiający e-mail, prawie natychmiast wysyłamy drugiego e-maila, który zawierać będzie dane do wejścia. Podczas 14 dniowego czasu testu, nasz współpracownik zgłosi się, aby służyć pomocą w wypróbowaniu projektu i lepszemu zrozumieniu działania. Dane Państwa nie będą przekazywane trzeciej stronie.