Co je to Deliveo?

Deliveo je systém vyvinutý pro zásilkové služby a okamžité kurýrní (automobily, motorkami, jízdními koly) služby. Deliveo je vynikající software k usnadnění každodenní pracovní činnosti a lepší obsluhy zákazníků. Systém Deliveo se skládá ze tří hlavních modulů.

Dispečerské rozhraní

Administrační část, kde dispečer administruje celý systém. Může rozdělit úkoly kurýrům, zanášet údaje zákazníků, stanovit ceny a fakturovat. To je hlavní modul, může fungovat i samostatně.

Zákaznické rozhraní

Zákaznické rozhraní, kde mohou zákazníci kurýrní služby pomocí webu podat balíky a sledovat celý průběh jejich doručení. Zrovna tak si zde mohou stáhnout své faktury a etikety na balíky.

Kurýrní aplikace

Android aplikace, kde mohou kurýři zadávat převzetí a předání balíků, na displeji telefonu může adresát podepsat příjem zásilky. Lze sledovat pozici kurýrů, kteří mohou pomocí kamery chytrého telefonu jako čtečky čárových kódů převzít a předat balíky.

Zákaznické
rozhraní

24.90 €+DPH /měsíc (optional)

Responzibilní plocha Sledování balíku na mapě Možnost uložení adresátů pro pohodlné používání Etikety na balíky ke stažení Podání balíků na základě importu souborů CSV

Kurýrní
aplikace

9.90 €+DPH /měsíc /kurýr (optional)

Kurýrní aplikace + Webové rozhraní Alarm kurýrovi v případě nového úkolu Možnost tisku potvrzení pomocí mobilní tiskárny bluetooth Podpis na displeji chytrého telefonu Čtení čárových kódů zabudovanou kamerou

Funkce

V zájmu Vaší co největší spokojenosti s naším výrobkem jej na základě Vašich připomínek průběžně vyvíjíme.

 • Prognóza nových, ještě nepodaných objednávek. Započatou objednávku kurýrní služby lze změnit, ukončit, zrušit.
 • K objednávkám lze stáhnout dokument (např. foto, pdf).
 • Nové objednávky lze rozdělit dvěma způsoby: kurýrům v závislosti na jejich adresách na Google mapě (je vidět zaneprázdněnost kurýrů a jejich adresy), nebo na základě uspořádání adres do tabulky.
 • Precizní vyřízení nepřevzatých balíků. Lze udat důvod nepřevzetí, kurýři mají možnost tyto důvody označit při pokusu o předání balíku.
 • Možnost předání a převzetí balíku přímo u dispečera.
 • Více standardních cen za doručení zásilek. Ceny zásilek k jednotlivým párům PSČ.
 • Vyúčtování s kurýry v souvislosti s dobírkami, s odměnami za služby a s potvrzeními o převzatých dokumentech.
 • Hromadný transport balíků mezi místy a mezi kurýry (i při použití čtečky čárových kódů).
 • Možnost exportu do jiných programů.
 • Různé druhy doručení (normální, tam i zpět, okružní a hvězdicovité).
 • Hromadné podání a doručení balíků.
 • Možnost individuálního označení balíků.
 • Hromadné podání balíků se stažením csv souboru z rozhraní klienta.
 • Informativní, real-time statistiky (globální, vztahující se na příkazce nebo kurýry)
 • Zaslání SMS adminisztrátorovi v případě doručení objednávky.
 • Možnost zaslání e-mailové a sms zprávy adresátovi v den doručení. Kliknutím na odkaz v SMS lze na mobilním přístroji sledovat ve skutečném čase cestu balíku.
 • Možnost načasování vyzvednutí a odevzdání balíku.
 • V případě aktivního fakturovacího modulu integrovaná vícejazyčná fakturace.
 • Zpracování opčních parametrů v případě, chcete-li zadat individuální parametry balíku.
 • Zaslání SMS kurýrovi přímo z programu.
 • Vícejazyčnost celého systému.
 • Precizní sledování připsání dobírkových částek na účet - je konec zapomenutým nebo duplikovaným připsání dobírek!
 • Podpis o převzetí balíku na displeji chytrého telefonu.
 • Zvukový signál kurýrovi v případě nového úkolu
 • Průběžné zobrazení pozice kurýra
 • Offline transakce s balíky
 • Podání nebo vyzvednutí balíku pomocí čtečky čárových kódů
 • Na firmu zvolitelná individuální zákaznická plocha pod subdoménu kurýrní služby.
 • Systém API vyvinutý pro komunikaci s jinými programy nebo k podpoře rozvíjení kurýrních služeb.
 • Podpora neomezeného volání a e-mailů zdarma.

Vyzkoušejte si teď zdarma!

Testovací období trvá 14 dnů a a nevyplývají z něj žádné závazky a povinnosti. Po odeslání tiskopisu obdržíte pozdravný e-mail a téměř současně s tím další e-mail, obsahující údaje k přihlášení. V průběhu 14 denního testovacího období Vás vyhledá náš zaměstnanec, který Vám pomůže ve vyzkoušení výrobku, v lepším porozumění jeho fungování. Vaše údaje nevydáme třetím osobám.