Zaangażowanie społeczne

Mav-IT Ltd (twórca Deliveo) stara się wnieść wartościowy i widoczny wkład do społeczeństwa, biorąc pod uwagę jego skromną wagę ekonomiczną.

W ramach tego, poprzez swoje działania i oferty poniżej, oprócz celów biznesowych i zysku, Mav-IT Ltd. bierze pod uwagę interesy szerszego społeczeństwa poprzez rozważenie ukrytych potrzeb swoich osobistych dostawców, wpływu na szersze środowisko mieszkaniowe oraz poprzez uznanie pracy tych, którzy wykonują działania korzystne dla społeczeństwa. Poprzez następujące działania, Mav-IT Ltd. stara się podejmować działania w ramach swoich skromnych możliwości, wykorzystując swoje możliwości sytuacyjne, w celu poprawy jakości życia otaczającego nas społeczeństwa.

-50%

Mav-IT Sp. z o.o. oferuje 50% zniżki od aktualnej ceny licencji Deliveo – zarządzanie firmami kurierskimi oprogramowanie dla organizacji non-profit i fundacji. Proszę przedstawić dowód kwalifikowalności w postaci świadectwa założycielskiego, statutu lub kopii nakazu sądowego (jeśli te oficjalne dokumenty są dostępne na stronie internetowej organizacji, proszę podać link).

Comments are closed.