Dostęp dla kurierów

Dostęp dla kuriera ma na celu umożliwienie kurierowi administrowanie jego czynności związane z przesyłką. Nie sposób wyobrazić sobie dziś sprawnie działającej firmy kurierskiej bez posiadania przez kurierów jakiegoś narzędzia do administrowania operacjami paczkowymi. Obecnie oferujemy aplikację na smartfony z systemem Android/Huawei oraz zaawansowaną stronę internetową zoptymalizowaną pod kątem urządzeń mobilnych (webapp działający w przeglądarce mobilnej). Oba punkty dostępowe są bardzo podobne pod względem wyglądu i funkcjonalności.

Do czego przydaje się dostęp kurierski?

Odebrać przesyłkę od nadawcy

Możesz odbierać przesyłki od nadawcy, które pojawiają się w aplikacji. Po odebraniu są one przenoszone do przedmiotów dostawy.

Doręczenie do adresata

Możesz dostarczać swoje przesyłki do odbiorców. Dostarczone przesyłki znikają z telefonu kuriera. Istnieje oddzielna lista przedmiotów, które można odebrać i przedmiotów, które można dostarczyć.

Podpis przy odbiorze

Podczas dostawy kurier może poprosić odbiorcę o podpis na ekranie smartfona, aby potwierdzić dostawę. Możesz podpisać wiele przesyłek jednym podpisem.

Pokazanie godzin otwarcia

Aplikacja pokazuje kurierowi godziny otwarcia (jeśli są) adresów nadawcy i odbiorcy dla każdej paczki.

Wyszukiwanie według kodów kreskowych

Rejestracja przesyłek lub dostawa poprzez skanowanie kodów kreskowych (zintegrowana kamera lub zewnętrzny czytnik kodów kreskowych BT)

Ciągła aktualizacja pozycji

Aplikacja w regularnych odstępach czasu przesyła do systemu aktualną pozycję geograficzną.

Powiadomienie o pojawieniu się nowego zadania

Dźwięk+wibracja+powiadomienie na wyświetlaczu dla kuriera o nadejściu nowego zadania lub zmianie starego. (Tylko w zainstalowanej aplikacji!)

Zrób zdjęcie

Zdjęcie wykonane przez kuriera (np. uszkodzonej paczki) jest wgrywane do interfejsu wysyłkowego dla danej przesyłki.

Praca w trybie offline

Operacje pakietowe mogą być wykonywane nawet wtedy, gdy Internet jest wyłączony, a następnie synchronizowane w trybie online. (Tylko w zainstalowanej aplikacji!)

Drukuj z

Drukowanie paragonów, etykiet na paczki i odcinków paragonów za pomocą drukarki mobilnej (tylko w zainstalowanej aplikacji!)

Statystyki dotyczące kurierów

W każdej chwili kurier może podejrzeć swoje statystyki z danego dnia (doręczone adresy, ilość przesyłek, waga, przesyłki pobraniowe). Ułatwienie prowadzenia dokładnej księgowości.

Pokaż timer

Kurier widzi w aplikacji termin wykonania operacji (odbioru lub doręczenia paczki) przez nadawcę lub odbiorcę.

Język opcjonalny

Kurier może wybrać dowolny język systemu.

Filtrowanie na podstawie odległości

Kurier może ustawić odległość (w linii prostej), w jakiej chce widzieć adresy przesyłek. W ten sposób można filtrować adresy znajdujące się w pobliżu.

Tryb uśpienia

Kurier może przełączyć aplikację w tryb uśpienia. Nie będzie wysyłać współrzędnych ani odbierać nowych zadań.

Nawiązywanie połączenia

Kurier może zadzwonić do nadawcy lub odbiorcy z poziomu aplikacji. W ten sposób można skoncentrować się na jeździe.

Planowanie trasy

Kurier może użyć swojej ulubionej aplikacji do planowania trasy, aby zaplanować trasę do następnego adresu.

Przegląd map

Kurier może przeglądać wszystkie swoje zadania (adresy) na dany dzień na mapie. Dzięki temu łatwiej jest zaplanować swój dzień.

Comments are closed.