Куриерско приложение

Целта на куриерското приложение е да позволи на куриера да управлява своите операции с пратката. Днес е невъзможно да си представим ефективна куриерска услуга, без куриерите да разполагат с някакъв инструмент за управление на операциите с пратките. Куриерското приложение Deliveo е достъпно за безплатно изтегляне за двете популярни платформи, като има еднаква функционалност. За други платформи (Huawei, Windows и др.) предлагаме оптимизирано за мобилни устройства уеб приложение.

За какво служи куриерското приложение Deliveo?

Вземане на пратка от изпращача

Можете да вземате пратки от подателя, които се появяват в приложението. След като бъдат взети, те се прехвърлят към елементите за доставка.

Доставка до адресата

Можете да доставите пратките си на получателите. Доставените продукти изчезват от телефона на куриера. Има отделен списък с предмети, които могат да бъдат взети, и предмети, които могат да бъдат доставени.

Подпис при доставка

При доставката куриерът може да поиска от получателя да се подпише на екрана на смартфона, за да потвърди доставката. Можете да подпишете няколко доставки с един подпис.

Работно време на изложбата

Приложението показва на куриера работното време (ако има такова) на адресите на подателя и получателя за всяка пратка.

Търсене по баркод

Регистриране на пратки или доставка чрез сканиране на баркод (вградена камера или външен BT баркод четец)

Непрекъснато актуализиране на позицията

Приложението изпраща текущото географско положение към системата на редовни интервали от време.

Предупреждение при пристигане на нова задача

Звук+вибрация+известие на дисплея за куриера, когато пристигне нова задача или се промени стара. (Само в инсталираното приложение!)

Направете снимка

Снимка, направена от куриера (напр. на повредена пратка), се качва в интерфейса за изпращане на съответната пратка.

Работа офлайн

Работата с пакети може да се извършва дори при прекъсване на интернет и след това се синхронизира в онлайн режим. (Само в инсталираното приложение!)

Извършване на повикване

Куриерът може да се обади на подателя или получателя от приложението. По този начин можете да се съсредоточите върху шофирането.

Статистика за куриерите

По всяко време куриерът може да прегледа статистиката си за деня (доставени адреси, брой пратки, тегло, събрани пратки). Улесняване на точното счетоводство.

Показване на таймера

Куриерът може да види в приложението времето на операцията (вземане на пратката или доставка) от подателя или получателя.

Незадължителен език

Куриерът може да избере всеки език на системата.

Филтриране на базата на разстоянието

Куриерът може да зададе разстоянието (по права линия), в рамките на което иска да види адресите на пратките. По този начин можете да филтрирате за близки адреси.

Планиране на маршрута

Куриерът може да използва любимото си приложение за планиране на маршрути, за да планира маршрута си до следващия адрес.

Преглед на картата

Куриерът може да прегледа всички свои задачи (адреси) за деня на картата. Това улеснява планирането на деня ви.

Comments are closed.