Aplikácia kuriéra

Účelom aplikácie pre kuriérov je umožniť kuriérovi spravovať svoje operácie so zásielkou. V súčasnosti si nemožno predstaviť efektívnu kuriérsku službu bez toho, aby kuriéri nemali k dispozícii nejaký nástroj na správu operácií so zásielkami. Kuriérska aplikácia Deliveo je k dispozícii na bezplatné stiahnutie pre obe populárne platformy s rovnakými funkciami. Pre ostatné platformy (Huawei, Windows atď.) ponúkame webovú aplikáciu optimalizovanú pre mobilné zariadenia.

Na čo slúži kuriérska aplikácia Deliveo?

vyzdvihnutie zásielky od odosielateľa

Zásielky, ktoré sa zobrazia v aplikácii, môžete vyzdvihnúť od odosielateľa. Po vyzdvihnutí sa prenesú do dodávaných položiek.

Doručenie adresátovi

Svoje zásielky môžete doručiť príjemcom. Doručené položky zmiznú z telefónu kuriéra. Existuje samostatný zoznam položiek, ktoré je možné vyzdvihnúť, a položiek, ktoré je možné doručiť.

Podpis pri doručení

Pri doručovaní môže kuriér požiadať príjemcu o podpis na obrazovke smartfónu, aby potvrdil doručenie. Jedným podpisom môžete podpísať viacero zásielok.

Zobrazenie otváracích hodín

Aplikácia zobrazí kuriérovi otváracie hodiny (ak existujú) adresy odosielateľa a príjemcu pre každú zásielku.

Vyhľadávanie podľa čiarového kódu

Záznam zásielky alebo doručenie prostredníctvom skenovania čiarového kódu (integrovaná kamera alebo externá čítačka čiarových kódov BT)

Priebežná aktualizácia polohy

Aplikácia v pravidelných intervaloch odosiela do systému aktuálnu geografickú polohu.

Upozornenie na príchod novej úlohy

Zvuk+vibrácie+oznámenie na displeji pre kuriéra, keď príde nová úloha alebo sa zmení stará. (Len v nainštalovanej aplikácii!)

Zhotovenie fotografie

Fotografia zhotovená kuriérom (napr. o poškodenej zásielke) sa nahrá do rozhrania dispečera k príslušnej zásielke.

Prevádzka offline

Operáciu s balíkmi možno vykonať aj v prípade výpadku internetu a potom sa synchronizuje v režime online. (Iba v nainštalovanej aplikácii!)

Uskutočnenie hovoru

Kuriér môže z aplikácie zavolať odosielateľovi alebo príjemcovi. Takto sa môžete sústrediť na jazdu.

Štatistiky kuriéra

Kuriér si môže kedykoľvek pozrieť svoje štatistiky za daný deň (doručené adresy, počet položiek, hmotnosť, vyzdvihnuté dobierky). Môže uľahčiť presné účtovanie.

Zobrazenie časovača

Kuriér môže v aplikácii vidieť časovanie operácie (vyzdvihnutie alebo doručenie balíka) zo strany odosielateľa alebo príjemcu.

Voliteľný jazyk

Kuriér si môže vybrať ľubovoľný jazyk systému.

Filtrovanie na základe vzdialenosti

Kuriér môže nastaviť vzdialenosť (vzdušnou čiarou), v ktorej chce vidieť adresy balíkov. Takto môžete filtrovať blízke adresy.

Plánovanie trasy

Na naplánovanie trasy na ďalšiu adresu môže kuriér použiť svoju obľúbenú aplikáciu na plánovanie trasy.

Prehľad máp

Kuriér si môže na mape zobraziť všetky svoje úlohy (adresy) na daný deň. To mu uľahčí naplánovať deň.

Comments are closed.