Funkciók

Tracking

Deliveo Tracking-siden er en meget populær funktion i Deliveo-systemet. På denne side kan alle med en Deliveo-sporing-URL spore placeringen af en levende forsendelse i realtid. Deliveo-systemet kan også sende dette link automatisk. De vigtigste funktioner i Deliveo tracking: Følg din … Read More

Klientgrænseflade

Deliveos kundegrænseflade er et separat webadgangspunkt for kurerkunder. Kundegrænsefladen giver adgang til et ubegrænset antal kunder, endda samtidig. Den responsive grænseflade er designet til at kunne bruges ikke kun på en bærbar eller stationær arbejdsstation, men også på tablets og … Read More

Kurér-applikation

Formålet med en kurer-app er at give kurererne mulighed for at administrere deres arbejde med forsendelsen. Det er umuligt at forestille sig en effektiv kurertjeneste i dag, uden at kurerer har en form for værktøj til at administrere pakkeoperationer. Deliveos … Read More

Dispatcher-grænseflade

Deliveos forsendelsesgrænseflade er designet til det personale, der håndterer kurertjenesten operationelt. Fra forsendelsesgrænsefladen kan alle Deliveo-funktioner ses, administreres og konfigureres. Adgangsniveauet kan indstilles pr. menupunkt og pr. bruger. Grænsefladen er afgørende for at bruge Deliveo. Som en del af det … Read More