Funkce

Tracking

Stránka sledování Deliveo je velmi oblíbenou funkcí systému Deliveo. Tato stránka umožňuje každému, kdo má URL adresu sledování Deliveo, sledovat polohu živé zásilky v reálném čase. Systém Deliveo může tento odkaz odeslat také automaticky. Klíčové funkce sledování Deliveo: Sledování zásilky … Read More

Klientské rozhraní

Klientské rozhraní Deliveo je samostatný webový přístupový bod pro zákazníky kurýrních služeb. Klientské rozhraní umožňuje přístup pro neomezený počet zákazníků, a to i současně. Jeho responzivní rozhraní je navrženo tak, aby bylo použitelné nejen na notebooku nebo stolním počítači, ale … Read More

Kurýrní aplikace

Účelem kurýrní aplikace je umožnit kurýrovi spravovat své operace se zásilkou. Efektivní kurýrní službu si dnes nelze představit bez toho, aby kurýři měli k dispozici nějaký nástroj pro správu operací se zásilkami. Kurýrní aplikace Deliveo je k dispozici ke stažení … Read More

Rozhraní dispečera

Dispečerské rozhraní Deliveo je určeno pro pracovníky, kteří operativně řídí kurýrní službu. Z rozhraní dispečinku lze zobrazit, spravovat a konfigurovat všechny funkce Deliveo. Úroveň přístupu lze nastavit pro každou položku nabídky a pro každého uživatele. Rozhraní je pro používání služby … Read More