Funkciók

Tracking

Deliveo Tracking-sidan är en mycket populär funktion i Deliveo-systemet. På den här sidan kan alla som har en Deliveo-spårnings-URL följa var en sändning befinner sig i realtid. Deliveo-systemet kan också skicka denna länk automatiskt. Viktiga funktioner i Deliveos spårning: Spårning … Read More

Applikation för kurir

Syftet med en kurirapp är att kuriren ska kunna administrera sin verksamhet med försändelsen. Det är omöjligt att föreställa sig en effektiv kurirtjänst idag utan att kurirerna har någon form av verktyg för att hantera paketverksamheten. Deliveos budapplikation finns tillgänglig … Read More