Funkcie

Tracking

Stránka sledovania Deliveo je veľmi obľúbenou funkciou systému Deliveo. Táto stránka umožňuje každému, kto má URL adresu sledovania Deliveo, sledovať polohu zásielky v reálnom čase. Systém Deliveo môže tento odkaz odoslať aj automaticky. Kľúčové funkcie sledovania Deliveo: Sledovanie zásielky na … Read More

Rozhranie klienta

Klientske rozhranie umožňuje prístup neobmedzenému počtu klientov, a to aj súčasne. Klientske rozhranie umožňuje prístup k neobmedzenému počtu zákazníkov, a to aj súčasne. Jeho responzívne rozhranie je navrhnuté tak, aby bolo použiteľné nielen na prenosnom počítači alebo stolovej pracovnej stanici, … Read More

Aplikácia kuriéra

Účelom aplikácie pre kuriérov je umožniť kuriérovi spravovať svoje operácie so zásielkou. V súčasnosti si nemožno predstaviť efektívnu kuriérsku službu bez toho, aby kuriéri nemali k dispozícii nejaký nástroj na správu operácií so zásielkami. Kuriérska aplikácia Deliveo je k dispozícii … Read More

Rozhranie dispečera

Dispečerské rozhranie Deliveo je určené pre pracovníkov, ktorí operatívne riadia kuriérske služby. Z rozhrania dispečingu možno zobraziť, spravovať a konfigurovať všetky funkcie Deliveo. Úroveň prístupu možno nastaviť pre jednotlivé položky ponuky a pre jednotlivých používateľov. Rozhranie je nevyhnutné na používanie … Read More