Funkcje

Tracking

Strona śledzenia Deliveo jest bardzo popularną funkcją systemu Deliveo. Ta strona umożliwia każdemu posiadającemu adres URL do śledzenia Deliveo śledzenie lokalizacji przesyłki w czasie rzeczywistym. System Deliveo może również wysłać ten link automatycznie. Kluczowe cechy śledzenia Deliveo: Śledzenie przesyłki na … Read More

Interfejs klienta

Interfejs Klienta Deliveo Courier Software jest oddzielnym punktem dostępu do sieci dla klientów kurierskich. Interfejs klienta zapewnia dostęp do nieograniczonej liczby klientów, nawet jednocześnie. Jego responsywny interfejs został zaprojektowany tak, aby można było z niego korzystać nie tylko na laptopie … Read More

Aplikacja kurierska

Celem aplikacji kurierskiej jest umożliwienie kurierowi zarządzania jego operacjami związanymi z przesyłką. Nie sposób dziś wyobrazić sobie sprawnie działającej firmy kurierskiej bez kurierów posiadających jakieś narzędzie do zarządzania operacjami związanymi z przesyłkami. Aplikacja kurierska Deliveo jest dostępna do pobrania za … Read More

Interfejs dyspozytora

Interfejs dyspozytorski Deliveo jest przeznaczony dla pracowników, którzy operacyjnie zarządzają firmą kurierską. Z poziomu interfejsu dyspozytorskiego można przeglądać, zarządzać i konfigurować wszystkie funkcje Deliveo. Poziom dostępu można ustawić dla każdej pozycji menu i dla każdego użytkownika. Interfejs jest niezbędny do … Read More