Koulutus

Paikan päällä tapahtuvalla koulutuksella tarkoitetaan henkilökohtaista apua asiakkaan tiloissa asiakkaan määrittelemän ajanjakson ajan, jonka aikana ohjelmistoon perehtynyt kollegamme auttaa sinua uuden järjestelmän käyttöönotossa. Uuden järjestelmän käyttöönotto edellyttää aina tiivistä yhteistyötä ja joustavuutta, sillä monimutkaisten järjestelmien erityispiirre on, että käyttöönoton jälkeen käyttäjän on mietittävä uudelleen ja usein tehtävä pieniä tai suuria muutoksia tähän mennessä vahvistettuihin prosesseihin. Paikan päällä tapahtuva koulutus voi kestää yhden tai useamman päivän.

Koulutuksen teemat

 • Ryhmäkoulutuksen yhteydessä kollegamme esittelee Deliveo-lähetysjärjestelmää käyttäville työntekijöille ohjelmiston perustoiminnot ja logiikan.
 • Johto nimeää niin sanotun avainkäyttäjän. Tämä henkilö on valittava huolellisesti, sillä avainkäyttäjä on se, joka tuntee ohjelmiston parhaiten prosessin lopussa ja pystyy auttamaan muita kollegoita, jos kysymyksiä ilmenee. Avainkäyttäjä pystyy diagnosoimaan ja ratkaisemaan suurimman osan (oletetuista tai todellisista) virheistä (tai raportoimaan meille ammattimaisesti, jos kyseessä on virhe). Sama kollega kouluttaa myöhemmin tulevat uudet käyttäjät ohjelmiston käyttöön.
 • Kollegamme tekee yhdessä pääkäyttäjän kanssa yksityiskohtaisen tilanne- ja tarvearvioinnin, ja lyhyen konseptisuunnittelun jälkeen ohjelmiston tarkat käyttömenetelmät määritellään ”prototyyppiprosessin” mallintamisen avulla. Osallistumisemme prosessiin on luonnollisesti neuvoa-antavaa, ja varsinaisesta käytöstä päättää pääkäyttäjä, joka ottaa ohjelmiston käyttöön ja käyttää sitä itse kollegamme ohjeiden mukaisesti.
 • Avainkäyttäjällä tulisi olla valtuudet tehdä pieniä muutoksia organisaatiosi prosesseihin. Tämä on tärkeää, koska kaikkia prosesseja on mukautettava jossain määrin, kun yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön.
 • Käyttöönottovaiheen lopussa pääkäyttäjä ja kollegamme käyttävät järjestelmää yhdessä ja tekevät tarvittavat hienosäädöt. He valmistelevat ja mahdollisesti suorittavat pieniä tietojen siirtotoimenpiteitä.
 • Henkilökuntamme jäsen arvioi avainkäyttäjän pätevyyden päivän aikana ”kotitentin” avulla. On myös suositeltavaa tarjota pääkäyttäjälle suoraa operatiivista tukea.

Mitä sinun on tarjottava?

 • Sopivan kokoiset tilat ja sähköverkko
 • Valkoinen seinä (tai valkokangas), johon projisoidaan. Pienelle ryhmälle sopii ehkä myös suurempi televisio.
 • WiFi, jos mahdollista. Jos ei, voimme tehdä senkin.

Mitä me tuomme mukanamme?

 • Ensinnäkin me itse. 🙂
 • Tuomme projektorin, kannettavan tietokoneen, älypuhelimen kuriirisimulaatiota varten…
 • Koulutuksen jälkeen jokainen saa todistuksen
 • Voimme tuoda ylimääräisiä kannettavia tietokoneita tarvittaessa
 • …muita älykkäitä ja hyödyllisiä vempaimia

Tulisitko mieluummin meidän luoksemme?

Se voidaan tehdä. Tässä tapauksessa vuokraamme (ennalta sovitun) koulutukseen sopivan paikan. Palkkiomme (matka- ja tuntihinta) pysyvät samoina, ainoastaan paikan vuokraus lisää kustannuksia. Tarvittaessa voimme myös järjestää lounasruokailun.

Palvelusta maksettava korvaus

 • Toteutuskonsultointi (koulutus) maksaa 20€ / tunti.
 • Yli 200 km:n etäisyydellä sijaitsevista kohteista voidaan vaatia tapauskohtainen sopimus, joka sisältää majoituskustannukset (tai asiakkaan tarjoaman majoituksen).
 • Ulkomailla tapahtuvasta koulutuksesta tehdään yksilöllinen tarjous. Suosittelemme tulkin apua kurssin ajaksi.
 • Maksut ovat riippumattomia osallistujien määrästä
Comments are closed.