Образование

Обучение на място означава лична помощ на място в помещенията на клиента за период от време, определен от клиента, по време на който наш колега, който е запознат със софтуера, ще ви помогне да внедрите новата система. Внедряването на нова система винаги изисква тясно сътрудничество и гъвкавост, тъй като сложните системи се характеризират с това, че след внедряването им потребителят трябва да преосмисли и често да промени вече съществуващите процеси. Обучението на място може да бъде за един или повече дни.

Теми на образованието

 • По време на групово обучение наш колега ще обясни основните действия и логиката на софтуера на служителите, които ще го използват.
 • Ръководството ще назначи така наречения ключов потребител. Това лице трябва да бъде избрано внимателно, тъй като то ще бъде ключовият потребител, който ще разбира най-добре софтуера в края на процеса и ще може да помогне на другите колеги, ако възникнат някакви въпроси. Ключовият потребител ще може да диагностицира и решава повечето (предполагаеми или реални) грешки (или да ни ги докладва по професионален начин в случай на грешка). Същият колега ще обучава новите потребители, които пристигат по-късно, как да използват софтуера.
 • Заедно с ключовия потребител нашият колега ще извърши подробна оценка на ситуацията и нуждите, а след кратък концептуален проект ще бъде определена точната методология за използване на софтуера чрез моделиране на „прототипен процес“. Нашето участие в процеса е, разбира се, консултативно, а действителната употреба се определя от ключовия потребител, който сам настройва и използва Софтуера, следвайки инструкциите на нашия колега.
 • Ключовият потребител трябва да има право да прави незначителни промени в процесите във вашата организация. Това е важно, тъй като при внедряването на система за управление на бизнеса в дадена компания всички процеси трябва да бъдат адаптирани в някаква степен.
 • В края на етапа на внедряване ключовият потребител и нашият колега ще работят заедно със системата и ще направят необходимите фини настройки. Те ще подготвят и евентуално дори ще извършат малки операции по миграция на данни.
 • Компетентността на ключовия потребител през деня се оценява от нашите служители чрез въпроси под формата на „домашен изпит“. Оперативната поддръжка в реално време се осигурява и чрез ключовия потребител.

Какво трябва да предоставите?

 • Помещения с подходящ размер и електрическа мрежа
 • Бяла стена (или прожекционен екран), върху която да се прожектира. Може би – за малка група – е подходящ и по-голям телевизор.
 • WiFi, ако е възможно. Ако не, можем да направим и това.

Какво носим?

 • На първо място, ние самите. 🙂
 • Носим проектор, лаптоп, смартфон за симулацията на куриера
  След обучението всеки ще получи сертификат.
 • Ако е необходимо, можем да донесем допълнителни лаптопи
 • …още няколко умни и полезни джаджи

Бихте ли предпочели да дойдете при нас?

Това може да се направи. В този случай ние ще наемем (предварително договорено) място, подходящо за обучението. Нашите такси (пътни и почасови) остават същите, само наемът на мястото ще увеличи разходите. Ако е необходимо, можем да организираме и кетъринг за обяд.

Възнаграждение за услугата

 • Консултациите по внедряването (обучението) струват 20,- € + ДДС на час.
 • За места, отдалечени на повече от 200 км, може да се изисква споразумение за всеки отделен случай, което включва разходите за настаняване (или настаняване, осигурено от клиента).
 • За обучение в чужбина се изготвя индивидуална оферта. Препоръчваме ви да ползвате услугите на преводач по време на обучението.
 • Таксите не зависят от броя на участниците
Comments are closed.