Vzdělávání

Školení na místě znamená osobní asistenci na místě u zákazníka po dobu určenou zákazníkem, během níž vám náš kolega, který je obeznámen se softwarem, pomůže se zavedením nového systému. Zavedení nového systému vždy vyžaduje úzkou spolupráci a flexibilitu, protože složité systémy se vyznačují tím, že po zavedení musí uživatel přehodnotit a často i upravit již zavedené procesy. Školení na místě může být jednodenní nebo vícedenní.

Témata vzdělávání

 • Na skupinovém školení náš kolega vysvětlí zaměstnancům, kteří budou software používat, jeho základní fungování a logiku.
 • Vedení přidělí tzv. klíčového uživatele. Tato osoba by měla být pečlivě vybrána, protože to bude klíčový uživatel, který bude na konci procesu nejlépe rozumět softwaru a bude schopen pomoci ostatním kolegům, pokud se objeví nějaké otázky. Klíčový uživatel bude schopen diagnostikovat a vyřešit většinu (domnělých nebo skutečných) chyb (nebo nám je v případě chyby profesionálně nahlásit). Stejný kolega bude školit nové uživatele, kteří přijdou později, jak používat software.
 • Společně s klíčovým uživatelem provede náš kolega podrobné posouzení situace a potřeb a po krátkém koncepčním návrhu bude definována přesná metodika používání softwaru prostřednictvím modelování „prototypového procesu“. Naše zapojení do procesu je samozřejmě poradní, o skutečném používání rozhoduje klíčový uživatel, který si software nastavuje a používá sám podle pokynů našeho kolegy.
 • Klíčový uživatel by měl mít pravomoc provádět drobné změny procesů v organizaci. To je důležité, protože při zavádění systému řízení podniku je třeba do určité míry přizpůsobit všechny procesy.
 • Na konci implementační fáze budou klíčový uživatel a náš kolega společně systém provozovat a provádět případná doladění. Připraví a případně i provedou drobné operace migrace dat.
 • Kompetence klíčového uživatele během dne hodnotí naši pracovníci pomocí otázek ve formě „domácí zkoušky“. Prostřednictvím klíčového uživatele je poskytována také živá provozní podpora.

Co je třeba zajistit?

 • Vhodně dimenzované prostory a elektrická síť
 • Bílá stěna (nebo promítací plátno), na kterou se promítá. Pro malou skupinu je možná vhodný i větší televizor.
 • WiFi, pokud je to možné. Pokud ne, můžeme to udělat také.

Co přinášíme?

 • Především my sami. 🙂
 • Přinášíme projektor, notebook, smartphone pro simulaci kurýra
 • Po školení každý obdrží certifikát
 • V případě potřeby můžeme přinést další notebooky
 • …další chytré a užitečné gadgety

Přišli byste raději k nám?

To je možné. V tomto případě si pronajmeme (předem dohodnuté) místo vhodné pro školení. Naše poplatky (cestovné a hodinová sazba) zůstávají stejné, pouze pronájem místa se prodraží. V případě potřeby můžeme zajistit i obědové menu.

Odměna za službu

 • Cena poradenství při implementaci (školení) je 20,- € + DPH/hod.
 • V případě míst vzdálených více než 200 km může být vyžadována individuální dohoda, která zahrnuje náklady na ubytování (nebo ubytování zajištěné klientem).
 • V případě školení v zahraničí bude předložena individuální nabídka. Po dobu školení doporučujeme asistenci tlumočníka.
 • Poplatky jsou nezávislé na počtu účastníků
Comments are closed.