Dispatcher-rajapinta

Deliveon lähetyskäyttöliittymä on suunniteltu henkilökunnalle, joka hallinnoi kuriiripalvelua operatiivisesti. Lähetyskäyttöliittymästä voidaan tarkastella, hallita ja määrittää kaikkia Deliveon toimintoja. Käyttöoikeustaso voidaan määrittää valikkokohtaisesti ja käyttäjäkohtaisesti. Käyttöliittymä on olennainen Deliveon käytön kannalta. Osana Deliveon kokonaisjärjestelmää Dispatcher-käyttöliittymää voidaan käyttää yli 10 kielellä, ja olemme avoimia lisäkielikäännöksille.

Lähetyskäyttöliittymän päätoiminnot

 • Lähettäjän suorittama suora toimitus ja nouto
 • Ennuste uusista tilauksista, joita ei ole vielä tehty.
 • Asiakkaan aloittamaa kuriiritilausta voidaan muuttaa, täydentää tai peruuttaa.
 • Kuriirien toimituskulujen selvittäminen.
  Pakettien joukkokuljetus pakettipaikkojen ja kuriirien välillä (myös viivakoodinlukijalla).
 • Voit myös asettaa eri valuutat lähetystä kohden toimituksen käteismaksua varten (EUR, HUF, USD jne…).
 • Kaikki Deliveon käyttöliittymät ovat monikielisiä
 • Palautettujen postitilausten tarkka seuranta – ei enää unohdettuja tai päällekkäisiä palautuksia!
 • Vientivaihtoehto muihin ohjelmiin
 • Reitin optimointi
 • Ilmoitustaulutoiminnallisuus: lähetin kirjoittama sisältö näytetään asiakkaiden käyttöliittymissä.

Luo uusi lähetys

1) Lähetyksen luominen manuaalisella tallennuksella: lähettäjä voi luoda uuden lähetyksen hallintakäyttöliittymässä tai asiakas voi luoda uuden lähetyksen asiakaskäyttöliittymässä joko manuaalisesti tai tuomalla tiedoston.

2) Luo lähetys sähköisesti: lähetyksiä voidaan lähettää Deliveoon omista järjestelmistä tai verkkokaupoista API:n kautta.

Viestintäratkaisut

Deliveolla on kehittyneet viestintätaidot. Se pystyy lähettämään sähköposteja ja/tai tekstiviestejä lähettäjälle ja/tai vastaanottajalle muun muassa seuraavissa tapauksissa:

 • Paketin lähettämisen yhteydessä (lähettäjälle / vastaanottajalle).
 • Kun paketti on toimitettu onnistuneesti (lähettäjälle/vastaanottajalle).
 • Epäonnistunut toimitusyritys (lähettäjälle/vastaanottajalle).
Tekstiviestien ja sähköpostiviestien mallia voidaan muokata haluamallasi tavalla. Ilmoitukset voidaan kytkeä päälle/pois asiakaskohtaisesti ja maailmanlaajuisesti.

Reitin optimointi

Deliveo voi järjestää ajoneuvojesi osoitteet optimaaliseen järjestykseen, mikä säästää aikaa ja matkoja. Optimoinnin lähtöpiste voi olla kiinteä lähtöpiste (esim. tavaroiden jakelussa) tai ajoneuvon senhetkinen sijainti (kuriiripalveluissa). Optimointi voi perustua aikaan tai etäisyyteen. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös kierroksen suunnitteluun (drive-in), jolloin saadaan reitin kokonaispituus ja ajoaika (ottaen huomioon osoitekohtaiset lastausajat, jotka voidaan asettaa).

Tilastot

 • Pakettien määrä viikossa
 • Toimitukset tunneittain
 • Asiakastilastot (keskimääräinen päivittäinen lähetysmäärä, kulut, lähetettyjen pakettien määrä, pakettien keskimääräinen paino).
 • Kuriiritilastot (keskimääräinen päivittäinen toimitus, tuotetut tulot, toimitettujen osoitteiden/pakettien määrä).
 • Automaattinen viikoittainen/päivittäinen raportti määritettyyn sähköpostiosoitteeseen kausittaisista toiminnoista (pakettien määrä, tulot jne.).
 • Paluupalautustilastot suodatettuna asiakkaan ja kuriirin mukaan.

Säännöt

Deliveon kehittynyt sääntöpohjainen toiminta mahdollistaa sen, että pieni määrä lähetystyöntekijöitä voi palvella suuria liikennemääriä. Uskomme, että jo pelkästään vakiintuneet säännöt säästävät Deliveon kustannukset moninkertaisesti. Säännöt voidaan suorittaa automaattisesti (tapahtumapohjaisesti) tai manuaalisesti (manuaalisesti, napin painalluksella). Deliveo tukee sääntöpohjaista toimintaa kolmella alueella:

Sääntöihin perustuva hinnanlaskenta

Palvelumaksut asetetaan tarkasti ja automaattisesti. Hinnoittelusääntö ajetaan, kun kukin paketti luodaan, joten palvelumaksu on käytettävissä koko paketin elinkaaren ajan.

Delegointi kumppanille
Tämän jälkeen järjestelmä päättää lähetyksen parametrien perusteella, toimittavatko paketin kuriiripalvelun omat kuriiripalvelut vai yhteistyökumppanin kuriiripalvelu.
Tehtävien jakaminen kuriireille
Kun lähettäjän tiloissa luodaan uusi lähetys, on päätettävä, mikä kuriiri noutaa lähetyksen. Deliveon sääntöpohjainen toiminto auttaa sinua tässä, sillä sen avulla voit määrittää kuriirin uudelle tehtävälle ennalta määritettyjen parametrien perusteella.

Toimitus aikataulussa

Usein lähettäjä liittää paketin lähettämisen ja/tai toimittamisen tiettyyn aikaikkunaan. Tässä tapauksessa kuriirilla on ennalta määritelty aikaikkuna paketin noutamiseen tai toimittamiseen. Deliveo tukee aikaikkunapalvelua: on mahdollista määrittää sekä nouto- että toimitusaikaikkuna, kun paketti lähetetään. Nämä tiedot näkyvät kuriirin sovelluksessa, joten kuriiri tietää tarkalleen, milloin hänen on noudettava tai toimitettava lähetys. Kuriiri näkee sovelluksessa myös osoitteille määritetyt aukioloajat (esim. kauppoihin tehtäviä toimituksia varten).

Varastonhallinta / täyttäminen

Nykyään pakettien jakelu ja varastointi sulautuvat usein yhteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kuljetusyritys säilyttää verkkokaupan ylläpitäjän (kauppiaan) tavaroita omassa varastossaan ja pakkaa ja toimittaa ne tarpeen mukaan (”fulfilment”-palvelu). Deliveo tukee tätä prosessia yksinkertaisella varastointitoiminnolla. Varastojen täydennyksen voi tehdä sekä huolitsija että kauppias. Varastomoduulin päätoiminnot:

 • Kuriiripalvelu voi ylläpitää asiakkailleen minivarastoa.
 • Toimitetut tuotteet (kun varastonhallinta on käytössä) vähennetään varastosta (palautetaan, jos toimitus epäonnistuu).
 • Virtuaalituotetta” tuetaan, eli tuote ei lopu kesken.
 • Varastomuutokset kirjataan, ja ne ovat lähetin ja asiakkaan nähtävillä.
 • Tuotteisiin voidaan liittää EAN-koodi, tuotenumero, tilavuus, paino ja valokuva.

Kirjaaminen

Kirjaaminen on tehokas väline vianmäärityksessä ja odottamattomien prosessien tutkimisessa. Seuraavat lokit ovat käytettävissä Deliveossa:

 • Tekstiviesti- ja sähköpostilokit lähetettyjen ilmoitusten seuraamiseksi.
 • Eräloki lähetyksiin liittyvien toimien kirjaamista varten
 • API-loki API:n kautta kulkevien tietojen kirjaamista varten.
 • Varastoloki varastomuutosten kirjaamiseksi
 • Yhteistyökumppanien loki yhteistyökumppaneiden kanssa käytävän viestinnän kirjaamiseksi

Konsernin toiminnot

Joissain tapauksissa postitusten epätavallisen suuren määrän vuoksi lähettäjän on nopeampaa suorittaa tietyt toiminnot irtotavarana. Deliveo tukee seuraavia toimintoja irtotavarana:

 • Suorittaa kuriireille osoitetut joukkotehtävät (pakettien nouto ja jakelu).
 • Postilähetysten palautusten käsittely
 • Luo mukautettuja vientitiedostoja ja tallenna ne malleiksi myöhempää käyttöä varten.

Osoitteet

Kehittynyt osoitteenhallintamoduuli tukee kätevää pakettien luomista. Järjestelmä tallentaa osoitteet (asiakaskohtaisesti), joihin asiakkaat ovat jo lähettäneet paketin, joten kun lähetät paketin seuraavan kerran, sinun tarvitsee syöttää vain osoitteen kolme ensimmäistä kirjainta, ja järjestelmä tarjoaa koko osoitteen. Asiakkaat voivat ylläpitää omaa osoitekirjaansa, mutta Deliveon järjestelmä mahdollistaa myös niin sanottujen ”globaalien osoitteiden” luomisen.  Järjestelmä tallentaa myös osoitteiden koordinaatit, joita voidaan muuttaa osoitteesta riippumatta, jotta voidaan määrittää tarkalleen, mistä kuriirin on noudettava tai toimitettava paketti.

Comments are closed.