Vzdelávanie

Školenie na mieste znamená osobnú asistenciu na mieste v priestoroch zákazníka počas obdobia určeného zákazníkom, počas ktorého vám náš kolega, ktorý je oboznámený so softvérom, pomôže pri implementácii nového systému. Zavedenie nového systému si vždy vyžaduje úzku spoluprácu a flexibilitu, pretože komplexné systémy sa vyznačujú tým, že po ich zavedení musí používateľ prehodnotiť a často upraviť už zavedené procesy. Školenie na mieste môže trvať jeden alebo viac dní.

Témy vzdelávania

 • Na skupinovom školení náš kolega vysvetlí zamestnancom, ktorí budú softvér používať, jeho základné fungovanie a logiku.
 • Manažment pridelí takzvaného kľúčového používateľa. Túto osobu je potrebné starostlivo vybrať, pretože to bude kľúčový používateľ, ktorý bude na konci procesu najlepšie rozumieť softvéru a bude schopný pomôcť ostatným kolegom, ak sa vyskytnú nejaké otázky. Kľúčový používateľ bude schopný diagnostikovať a vyriešiť väčšinu (domnelých alebo skutočných) chýb (alebo nám ich v prípade chyby profesionálne nahlási). Ten istý kolega zaškolí nových používateľov, ktorí prídu neskôr, ako používať softvér.
 • Spolu s kľúčovým používateľom náš kolega vykoná podrobné posúdenie situácie a potrieb a po krátkom koncepčnom návrhu sa prostredníctvom modelovania „prototypového procesu“ určí presná metodika používania softvéru. Naša účasť v procese je samozrejme poradná, o skutočnom používaní rozhoduje kľúčový používateľ, ktorý si softvér nastaví a používa sám podľa pokynov nášho kolegu.
 • Kľúčový používateľ by mal mať právomoc vykonávať drobné zmeny v procesoch vo vašej organizácii. Je to dôležité, pretože pri zavádzaní systému riadenia podniku je potrebné do určitej miery prispôsobiť všetky procesy.
 • Na konci implementačnej fázy bude kľúčový používateľ a náš kolega spoločne prevádzkovať systém a vykonávať potrebné doladenia. Pripravia a prípadne aj vykonajú menšie operácie migrácie údajov.
 • Kompetencie kľúčového používateľa počas dňa hodnotia naši pracovníci prostredníctvom otázok vo forme „domácej skúšky“. Prostredníctvom kľúčového používateľa sa poskytuje aj živá prevádzková podpora.

Čo musíte poskytnúť?

 • Vhodne dimenzované priestory a elektrická sieť
 • Biela stena (alebo plátno), na ktorú sa bude premietať.
 • Pre malú skupinu môže byť vhodný väčší televízor.
 • WiFi, ak je to možné. Ak nie, môžeme to urobiť tiež.

Čo prinášame?

 • V prvom rade my sami. 🙂
 • Prinášame projektor, notebook, smartfón pre simuláciu kuriéra
 • Po skončení školenia každý dostane certifikát
 • V prípade potreby môžeme priniesť ďalšie notebooky
 • …niekoľko ďalších inteligentných a užitočných gadgetov

Chceli by ste radšej prísť k nám?

To sa dá urobiť. V tomto prípade si prenajmeme (vopred dohodnuté) miesto vhodné na školenie. Naše poplatky (cestovné a hodinová sadzba) zostávajú rovnaké, zvýšia sa len náklady na prenájom miesta. V prípade potreby môžeme zabezpečiť aj obedové menu.

Odmena za službu

 • Konzultácie pri implementácii (školenie) stoja 20,- € + DPH/hod.
 • V prípade miest vzdialených viac ako 200 km sa môže vyžadovať individuálna dohoda, ktorá zahŕňa náklady na ubytovanie (alebo ubytovanie poskytnuté klientom).
 • V prípade školenia v zahraničí bude predložená individuálna ponuka. Počas trvania školenia odporúčame pomoc tlmočníka.
 • Poplatky sú nezávislé od počtu účastníkov
Comments are closed.