Gå med i våra återförsäljare!

Varför ska du bli en Deliveo-återförsäljare?

Deliveo är ett effektivt och populärt kurirtjänstsystem som har utvecklats sedan 2012 och registrerats som ett europeiskt varumärke sedan 2021. (018404142). Webbutikstrafiken har ökat stadigt med tvåsiffriga tal under de senaste åren, vilket har ökat marknaden för pakettjänster. Det ökande antalet paketleveranstjänster och deras ökande betalningsförmåga ger en långsiktig och förutsägbar ekonomisk grund för att Deliveos kurirsystem, som är anpassat för dem, ska kunna säljas. Antalet personer som lämnar programvaran är lågt, men när de väl har börjat använda den är det svårt att lämna den. Den löpande provisionen skapar en långsiktigt stabil inkomst för ditt företag. Erbjudandet gäller för andra länder (främst europeiska) än Ungern.

Vad erbjuder vi?

 1. Du får ensamrätt till återförsäljning i ditt land. Förfrågningar från ditt land kommer att vidarebefordras till dig. Vi kommer inte att sälja en licens till ditt land.
 2. Som exklusiv återförsäljare publicerar vi dina uppgifter på vår webbplats. Du får rätt att använda domänen deliveo.xx.
 3. 8-18 timmar per arbetsdag med teknisk support (nivå 2) så att du kan hjälpa dina kunder (engelska/ungerska).
 4. Under introduktionsperioden (kickstart) spenderar vi 300 euro per månad i 3 månader på en kampanj som du väljer (Facebook/Google Ads) för att marknadsföra din Deliveo-webbplats.
 5. Vi erbjuder löpande, månatliga provisioner på sålda licenser. Du har rätt till provision så länge kunden betalar.

Vad vill vi ha?

 1. Ledningsgenerering. Sök ständigt nya kunder, var inte passiv. Vi räknar med 3 nya kunder per år.
 2. Var förberedd och motiverad. Ha de materiella och personliga förutsättningar (dator, telefon, internet, medelnivå i IT-kompetens) som krävs för stödet. Ha en verksamhet för fakturering.
 3. Stöd dina kunder varje arbetsdag i minst 8 timmar per dag (nivå 1-support) för att implementera och använda Deliveo.
 4. Hjälp oss med korrekta översättningar till webbplatsen deliveo.eu, Deliveosystemet och Deliveos kunskapsdatabas.

Hur kan du tjäna pengar med Deliveo?

Förutom den löpande försäljningsprovisionen finns det andra sätt för dig att tjäna pengar med Deliveo.

 1. Du får provision från SMS-avgifter och små eller stora uppgraderingar som kunden beställer.
 2. Sälj utbildning på plats eller på distans, konsulttjänster för genomförande. Du får 100 % av de intäkter som genereras.
 3. Du kan skapa tillägg (plug-ins, tillägg etc.) om du har kapacitet som programvaruutvecklare. Intäkterna som genereras är 100 % dina.
 4. Sälja eller hyra ut mobila enheter som används av kurirer (smarttelefoner, mobila skrivare).

Vad måste du göra för att bli en Deliveo-återförsäljare?

Om du gillar vad vi har att erbjuda kan du med några få ord berätta varför du vill bli återförsäljare och vilken potential du ser i att sälja Deliveo i ditt land. Vi välkomnar återförsäljare av alla företagsstorlekar. Ange företagsform, namn och skatteregistreringsnummer i ditt brev. Vi kommer att kontrollera om det finns några särskilda omständigheter som skulle hindra oss från att samarbeta.

Comments are closed.