Klientgränssnitt

Deliveos kundgränssnitt är ett separat webbgränssnitt för kurirkunder. Kundgränssnittet ger tillgång till ett obegränsat antal kunder, även samtidigt. Det responsiva gränssnittet är utformat för att kunna användas inte bara på en bärbar eller stationär dator, utan även på surfplattor och till och med smartphones. Klientåtkomst är inte obligatorisk för alla klienter, du kan bevilja åtkomst för varje enskild klient. I kundgränssnittet kan kunderna utföra följande operationer, utan att de behöver vara fullständiga:

  • Skapa nya paket
  • Redigera dina egna titlar (favoriter)
  • Spåra status och (för levande paket) var paket som redan har skickats befinner sig.
  • Skriv ut en sammanfattande lista över skickade och ej skickade paket.
  • Ladda ner signeringssidan (endast för redan levererade paket)
  • Ladda ner paketlapp (med valfritt format)
  • Importfunktion för XLSX/CSV-fil för paketförsändelser i bulk
  • Hantera ditt eget lager (om lagerfunktionen är aktiverad).
  • Visa anslagstavlan
Comments are closed.