Tillbehör

pluginsTillbehör är små programvarutillbehör som ger Deliveo extra funktionalitet. I Deliveo är det möjligt att köra sådana tillägg i ett inbyggt ramverk, dvs. det sätt på vilket de används av användaren är detsamma som den ursprungliga Deliveofunktionen. Tilläggsprogrammen kan vara både gratis och betalda. Det är möjligt att inte alla tilläggsfunktioner är översatta till ditt språk, i så fall vänligen kontakta vårt supportteam eller utvecklaren av tilläggsfunktionen. Kostnadsfria tillägg är vanligtvis tillgängliga för användning omedelbart efter installationen. För betalda tillägg bestämmer utvecklaren betalningsmetoden.

För Deliveo har du möjlighet att skapa ditt eget tillägg som bara du använder. (För de tekniska kraven för ett eget tillägg, se kunskapsbasen: https://wiki.deliveo.eu) Med ett eget tillägg kan du implementera specifika funktioner som bara du använder och som är specifika för din verksamhet. Dessa tilläggstillägg körs på ditt webbhotell, men kan användas på Deliveos dispatcher eller klientgränssnitt för Deliveo-användare.

Comments are closed.