Tracking

Deliveo Futár szoftver - Csomagkövetés

Deliveo Tracking-sidan är en mycket populär funktion i Deliveo-systemet. På den här sidan kan alla som har en Deliveo-spårnings-URL följa var en sändning befinner sig i realtid. Deliveo-systemet kan också skicka denna länk automatiskt. Viktiga funktioner i Deliveos spårning:

  • Spårning av försändelsen på en karta i realtid
  • Lägg till en anteckning till försändelsekommentaren, för vilken mallar kan ställas in.
  • Mottagaren kan fritt ändra den exakta leveransplatsen inom 2 km från den ursprungliga adressen (”dra och släpp”-metoden).
  • Mottagaren kan (inom vissa gränser) ändra leveranstiden till den tidpunkt som passar honom bäst.
Comments are closed.