Socialt engagemang

Mav-IT Ltd (utvecklaren av Deliveo Courier Software) strävar efter att ge ett värdefullt och synligt bidrag till samhället, med tanke på sin blygsamma ekonomiska vikt.

Som en del av detta tar Mav-IT Ltd. genom sina aktiviteter och erbjudanden nedan, utöver affärsmål och vinst, hänsyn till det bredare samhällets intressen genom att ta hänsyn till de latenta behoven hos sina personliga leverantörer, dess inverkan på den bredare boendemiljön och genom att erkänna det arbete som utförs av dem som bidrar till samhället. Genom följande aktiviteter försöker Mav-IT Ltd. vidta åtgärder inom ramen för sina blygsamma marginaler, med hjälp av sina situationsanpassade möjligheter, för att förbättra livskvaliteten i samhället runt omkring oss.

-50%

Mav-IT Ltd. erbjuder en 50% rabatt på den nuvarande licensavgiften för Deliveo för ideella organisationer och stiftelser. Vänligen lämna ett bevis på att du är berättigad till stöd med ett intyg om att du är registrerad, en bolagsordning eller en kopia av ett domstolsbeslut (om dessa officiella dokument finns tillgängliga på organisationens webbplats, vänligen ange länken).

Comments are closed.