Клиентски интерфейс

Интерфейсът за клиенти на Deliveo Delivery Software е отделна точка за уеб достъп за клиентите на куриерски услуги. Интерфейсът за клиенти осигурява достъп до неограничен брой клиенти, дори едновременно. Неговият адаптивен интерфейс е проектиран така, че да може да се използва не само на лаптоп или настолна работна станция, но и на таблети и дори смартфони. Достъпът до клиента не е задължителен за всички клиенти, можете да предоставите достъп за всеки отделен клиент.

В интерфейса на клиента клиентите могат да извършват следните операции, без да е необходимо да се попълват:

  • Създаване на нови пакети
  • Редактиране на собствените си адреси (любими)
  • Проследяване на статуса и (в случай на пратки в реално време) на географското местоположение на вече изпратени пратки. 
  • Отпечатване на обобщен списък на изпратените и неизпратените пратки
  • Изтегляне на страница с подпис (само за вече доставени пратки)
  • Изтегляне на етикет за пратка (с избор на формат)
  • Функция за импортиране на XLSX / CSV файл за изпращане на колети в насипно състояние
  • Управление на собствения запас (ако е активирана функцията за складиране)
  • Преглед на таблото с бюлетини
Comments are closed.