Príslušenstvo

pluginsPríslušenstvo sú malé časti softvéru, ktoré fungujú nezávisle od Deliveo a pridávajú do Deliveo niektoré ďalšie funkcie. V Deliveo je možné takéto doplnky spustiť v rámci vstavaného rámca (pod položkou menu v rámci Deliveo), t. j. spôsob, akým ich používateľ používa, je rovnaký ako natívna funkčnosť Deliveo delivery system. Doplnky môžu byť bezplatné aj platené. Je možné, že nie všetky doplnky sú preložené do vášho jazyka. V takom prípade kontaktujte našu zákaznícku podporu. Bezplatné doplnky sú zvyčajne k dispozícii na stiahnutie a po stiahnutí ich spustite na vlastnom hostingu. (Sú pripojené k službe Deliveo prostredníctvom API.) V prípade platených doplnkov určuje spôsob ich používania vývojár.

V prípade Deliveo máte možnosť vytvoriť si vlastný doplnok, ktorý budete používať len vy. (Technické požiadavky na vlastný doplnok nájdete v databáze znalostí: https://wiki.deliveo.eu) Pomocou vlastného doplnku môžete implementovať špecifické funkcie, ktoré používate len vy a ktoré sú špecifické pre vašu firmu. Tieto doplnky bežia na vašom hostingu, ale môžete ich používať v dispečingu alebo klientskom rozhraní Deliveo pre používateľov Deliveo.

Comments are closed.