Tracking

Deliveo Futár szoftver - Csomagkövetés

Страницата за проследяване на Deliveo е много популярна функция на системата Deliveo. Тази страница позволява на всеки, който има URL за проследяване на Deliveo, да проследява местоположението на пратка в реално време. Системата Deliveo може да изпрати тази връзка и автоматично. Основни характеристики на проследяването на Deliveo:

  • Проследяване на пратката ви на карта в реално време
  •  Добавяне на бележка към коментара на пратката с възможност за задаване на шаблони
  • Получателят може свободно да променя точното място на доставка в рамките на 2 км от първоначалния адрес (метод „drag & drop“).
  • Получателят може (в рамките на ограниченията) да промени часа на доставка до най-удобното време.
Comments are closed.