Tracking

Deliveo Futár szoftver - Csomagkövetés

Stránka sledovania Deliveo je veľmi obľúbenou funkciou systému Deliveo. Táto stránka umožňuje každému, kto má URL adresu sledovania Deliveo, sledovať polohu zásielky v reálnom čase. Systém Deliveo môže tento odkaz odoslať aj automaticky. Kľúčové funkcie sledovania Deliveo:

  • Sledovanie zásielky na mape v reálnom čase
  • Pridanie poznámky do komentára k zásielke, pre ktorú možno nastaviť šablóny
  • Príjemca môže ľubovoľne zmeniť presné miesto doručenia do vzdialenosti 2 km od pôvodnej adresy (metóda „drag & drop“).
  • Príjemca môže (v rámci možností) zmeniť čas doručenia na čas, ktorý mu najviac vyhovuje.
Comments are closed.