Dispečerské rozhraní

Dispečerské rozhraní Deliveo je určeno pro pracovníky, kteří operativně řídí kurýrní službu. Z rozhraní dispečinku lze zobrazit, spravovat a konfigurovat všechny funkce Deliveo. Úroveň přístupu lze nastavit pro každou položku nabídky a pro každého uživatele. Rozhraní je pro používání služby Deliveo zásadní. Dispečerské rozhraní jako součást celého systému Deliveo lze používat ve více než 10 jazycích a jsme otevřeni dalším jazykovým překladům.

Hlavní funkce rozhraní dispečinku

 • Předpověď nových, dosud nezadaných objednávek. 
 • Objednávku kurýra, kterou zákazník zahájil, lze změnit, doplnit nebo zrušit.

Nové objednávky lze kurýrům přidělovat dvěma způsoby:

 • Manuálně: dispečer může zobrazit aktuální polohu kurýrů a zeměpisnou polohu adres na mapě, a v závislosti na tom přidělovat kurýrům nové úkoly pomocí funkce drag & drop.

 • Automaticky: přiřadí úkol správnému kurýrovi na základě předem definovaných pravidel, přičemž zohlední zásilku, odesílatele, příjemce a další parametry.
 
 • Možnost přímého doručení a vyzvednutí dispečerem
 • Delegování zásilek na základě pravidel: v případě splnění stanovených podmínek, kurýrní systém Deliveo automaticky předá zásilky systémům ostatních partnerů.
 • Vyúčtování dobírek inkasovaných kurýry.
 • Hromadná přeprava zásilek mezi pozicemi balíků a kurýry (také pomocí čtečky čárových kódů).
 • Lze také nastavit různé měny pro dobírku (EUR, HUF, USD atd.).
 • K dispozici je 10 jazyků rozhraní: maďarština, angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, polština, čeština, ruština, rumunština a řečtina.
 • Přesné sledování retransferů – už žádné zapomenuté nebo duplicitní retransfery!
 • Možnosti exportu pro jiné programy
 • Funkce nástěnky: text napsaný dispečerem se zobrazuje na zákaznických rozhraních.

Způsoby podávání balíčku

Deliveo podporuje dva způsoby podání zásilky:

 

1.) 1.) Odeslání balíku s ručním zadáním

 • Dispečer může zásilku zadat do systému Deliveo ručně prostřednictvím administrátorského rozhraní (na vyžádání např. telefonicky).
 • Pokud chcete odeslat více zásilek najednou, můžete je nahrát také naimportováním souboru. (Podporované typy souborů: .xlsx, .csv)

2.) 2.) Elektronické odesílání balíků – Deliveo má přístup k rozhraní API.

 • Zásuvný modul pro nejznámější online obchody je k dispozici zdarma.
 • Balíčky z proprietárních systémů lze samozřejmě do systému Deliveo přidávat také skrze rozhraní API. (Pokud chcete vyvinout vlastní řešení, požádejte naši podporu o dokumentaci API.)

Předávání balíčků jiným poskytovatelům služeb

Tato funkce umožňuje kurýrní službě využívající službu Deliveo zadat úkol doručení nebo vyzvednutí jiné kurýrní službě. V tomto případě Deliveo funguje jako proxy. Služby partnerských kurýrních služeb se zobrazí v aplikaci Deliveo, a pro partnera se vygeneruje štítek pro balíček. Informace o stavu zásilek doručených partnerské kurýrní službě jsou vráceny do systému Deliveo. V současné době je navázáno spojení API na tyto kurýrní služby. Jsme otevřeni vytvoření připojení API pro další kurýrní služby v rámci vlastního vývoje.

Komunikační řešení

Deliveo má pokročilé komunikační dovednosti. Dokáže odesílat e-maily a/nebo SMS odesílateli a/nebo příjemci mj. v následujících případech:

 • Při odeslání zásilky (odesílateli / příjemci)
 • Při úspěšném doručení zásilky (odesílateli / příjemci)
 • Při neúspěšném pokusu o doručení (odesílateli / příjemci)
Šablonu pro SMS a e-maily lze libovolně upravit. Oznámení lze zapnout/vypnout jak pro každého zákazníka jednotlivě, tak i globálně.

Optimalizace trasy

Deliveo dokáže seřadit adresy na vozidlech do optimálního pořadí, čímž ušetří čas a výjezd. Výchozím bodem optimalizace může být pevný výchozí bod (např. u distribuce zboží) nebo aktuální poloha vozidla (u kurýrních služeb). Optimalizační kritéria mohou být založena na čase nebo na vzdálenosti. Tuto funkci lze také použít k plánování trasy (drive-in) a zjistit celkovou délku trasy a dobu jízdy (s ohledem na časy nakládky na jednotlivé nastavitelné adresy).

Dostupné statistiky

 • Počet balíčků za týden
 • Doručení po hodinách
 • Statistiky zákazníků (průměrná denní expedice, výdaje, počet odeslaných balíků, průměrná hmotnost balíků).
 • Statistiky kurýrů (průměrné denní doručení, dosažené příjmy, počet doručených adres/balíků)
 • Automatické týdenní/denní hlášení na definovanou e-mailovou adresu o pravidelných operacích (počet zásilek, příjmy atd.).
 • Statistiky vrácených zásilek filtrované podle zákazníků a kurýrů

Pravidla v aplikaci Deliveo

Provoz Deliveo Delivery Management System založený na pokročilých pravidlech umožňuje malému počtu dispečerů obsluhovat mnoho zásilek a kurýrů. Jsme přesvědčeni, že jen dobře zavedená pravidla vám mohou ušetřit několikanásobek nákladů na službu Deliveo. Pravidla lze spouštět automaticky (řízená událostmi), nebo ručně (manuálně, tlačítkem). Úkoly založené na pravidlech podporuje Deliveo ve třech oblastech:

Tvorba cen na základě pravidel
Poplatky za služby jsou nastaveny přesně a automaticky. Pravidlo pro tvorbu cen může ke stanovení ceny používat následující parametry:
 • Jméno, země, poštovní směrovací číslo, oblast odesílatele / příjemce
 • Název a zařazení klienta
 • Hmotnost
 • Objem
 • Místo převzetí
 • Volitelné parametry
 • Částka dobírky
 • Volba doručení
 • Vzdálenost odesílatel – příjemce (vzdušnou čarou)

Cenové pravidlo je spuštěno v okamžiku vytvoření každého balíčku, takže poplatek za službu je k dispozici po celou dobu platnosti balíčku.

Delegace na partnera na základě pravidel

Systém kurýrní služby v tomto případě na základě parametrů zásilky rozhodne, zda zásilku doručí kurýr vlastní, nebo partnerské kurýrní služby. Pro třídění zásilek lze použít následující parametry:

 • Jméno, země, PSČ, oblast odesílatele/adresáta
 • Název a zařazení klienta
 • Hmotnost a objem zásilky
 • Volba doručení
 • Vzdálenost mezi odesílatelem a příjemcem (vzdušnou čarou)
Přidělování úkolů kurýrům

Při vytvoření nové zásilky v sídle odesílatele je třeba rozhodnout, který kurýr zásilku vyzvedne. Funkce Deliveo založená na pravidlech vám v tom pomůže, protože vám umožní přiřadit kurýra k novému úkolu na základě předem definovaných parametrů. Přiřazení úkolů může být založeno na následujících parametrech:

 • Jméno, země, PSČ, oblast odesílatele/adresáta
 • Název klienta, skupina
 • Hmotnost zásilky, objem
 • Možnost přepravy

Dodání v časovém rámci

Mandant často spojí odeslání a/nebo doručení zásilky s udáním časového rozmezí. V tomto případě má kurýr předem stanovený časový limit, kdy může zásilku vyzvednout nebo doručit. Deliveo podporuje službu časového rámce: při podávání balíku lze zadat jak dobu vyzvednutí, tak i dobu doručení. Časový rámec pro vyzvednutí a doručení se zobrazí v aplikaci kurýra, takže kurýr bude přesně vědět, kdy má zásilku vyzvednout nebo doručit. Kromě toho, kurýr může v aplikaci také vidět otevírací dobu přiřazenou k adresám (např. při doručování do obchodů).

Řízení skladu / fulfillment

V dnešní době se doručování balíků a skladování často spojuje. To znamená, že přepravní společnost uchovává zboží provozovatele internetového obchodu (obchodníka) ve svém vlastním skladu a podle potřeby je balí a dodává (služba „fulfilment“). Deliveo tento proces podporuje jednoduchou funkcí skladování. Zásoby může doplňovat buď speditér, anebo obchodník, od čeho se pak při odeslání zásilek odečte prodané množství. Hlavní funkce modulu skladu:

Protokolování

Vzhledem k neobvykle velkému počtu zásilek, v některých případech je pro dispečera rychlejší provést některé úkony hromadně. Deliveo podporuje následující hromadné úkony:

 • Protokoly SMS a e-mailů pro sledování odeslaných oznámení
 • Protokol balíků pro zaznamenávání úkolů na zásilkách
 • Protokol API pro zaznamenávání dat proudících přes rozhraní API
 • Protokol balíků pro zaznamenávání úkolů na zásilkách
 • Protokol partnerů pro zaznamenávání komunikace s partnery

Hromadné úkony

V některých případech je vzhledem k neobvykle velkému počtu zásilek pro dispečera rychlejší provést některé operace hromadně. Deliveo podporuje následující hromadné operace:
 • provádění hromadných úkolů přidělených kurýrům (vyzvedávání a doručování zásilek).
 • Zpracování poukázaných dobírek
 • Vytváření vlastních exportních souborů a jejich ukládání jako šablon pro pozdější použití

Adresy

Pohodlné vytváření balíčků podporuje pokročilý modul pro správu adres. Systém si ukládá adresy (pro jednotlivé zákazníky), na které již zákazníci odeslali zásilku, takže při příštím odeslání zásilky stačí zadat pouze první tři písmena adresy a systém nabídne celou adresu. Zákazníci si mohou vést vlastní kmenový adresář, ale systém Deliveo umožňuje také vytváření tzv. „globálních adres“. Tyto globální adresy mohou zákazníci používat jako dodací nebo doručovací adresy, ale nemohou je upravovat ani smazat. Systém také ukládá souřadnice pro jednotlivé adresy, které lze měnit nezávisle na adrese, takže je možné přesně určit, kde má kurýr zásilku vyzvednout nebo doručit (užitečné, pokud samotná adresa pokrývá nějakou danou oblast).

Rozšíření

Do systému Deliveo lze přidat prostřednictvím API různá rozšíření, které se v systému dají použít, jako by byly součástí systému Deliveo. Existují bezplatná i placená rozšíření. Můžete si vytvořit vlastní rozšíření, nebo vám ho můžeme vytvořit na míru!