Rozhraní dispečera

Dispečerské rozhraní Deliveo je určeno pro pracovníky, kteří operativně řídí kurýrní službu. Z rozhraní dispečinku lze zobrazit, spravovat a konfigurovat všechny funkce Deliveo. Úroveň přístupu lze nastavit pro každou položku nabídky a pro každého uživatele. Rozhraní je pro používání služby Deliveo zásadní. Dispečerské rozhraní jako součást celého systému Deliveo lze používat ve více než 10 jazycích a jsme otevřeni dalším jazykovým překladům.

Hlavní funkce rozhraní dispečinku

 • Přímé doručení a vyzvednutí dispečerem
 • Předpověď nových, dosud nezadaných objednávek.
 • Objednávku kurýra, kterou zákazník zahájil, lze změnit, doplnit nebo zrušit.
 • Zúčtování kurýrů za doručení.
 • Hromadná přeprava balíků mezi balíkovými místy a kurýry (také se čtečkou čárových kódů).
 • Můžete také nastavit různé měny pro jednotlivé zásilky na dobírku (EUR, HUF, USD atd…).
 • Všechna rozhraní Deliveo jsou vícejazyčná
 • Přesné sledování vrácených poštovních objednávek – už žádné zapomenuté nebo duplicitní vrácení!
 • Možnost exportu do jiných programů
 • Optimalizace trasy
 • Funkce nástěnky: obsah napsaný dispečerem se zobrazuje na rozhraních pro zákazníky.

Vytvoření nové zásilky

1) Vytvoření zásilky s ručním záznamem: dispečer může vytvořit novou zásilku v administrátorském rozhraní nebo zákazník může vytvořit novou zásilku v zákaznickém rozhraní buď ručně, nebo importem souboru.

2) Vytvoření zásilky elektronicky: zásilky lze do služby Deliveo odesílat z vlastních systémů nebo webových obchodů prostřednictvím rozhraní API.

Komunikační řešení

Deliveo má pokročilé komunikační dovednosti. Dokáže odesílat e-maily a/nebo SMS odesílateli a/nebo příjemci v následujících případech, ale ne pouze:

 • Při odeslání zásilky (odesílateli / příjemci)
 • Při úspěšném doručení zásilky (odesílateli / příjemci)
 • Neúspěšný pokus o doručení (odesílateli / příjemci)
Šablonu pro SMS a e-maily můžete upravit podle svého přání. Oznámení lze zapnout/vypnout pro každého zákazníka i globálně.

Optimalizace trasy

Deliveo dokáže uspořádat adresy na vašich vozidlech v optimálním pořadí, čímž vám ušetří čas a cestu. Výchozím bodem optimalizace může být pevný výchozí bod (např. u distribuce zboží) nebo aktuální poloha vozidla (u kurýrních služeb). Optimalizace může být založena na čase nebo vzdálenosti. Tuto funkci lze také použít k plánování trasy (drive-in) a zjistit celkovou délku trasy a dobu jízdy (s ohledem na časy nakládky na jednotlivé adresy, které lze nastavit).

Statistiky

 • Počet balíčků za týden
 • Dodávky po hodinách
 • Statistiky zákazníků (průměrná denní expedice, výdaje, počet odeslaných balíků, průměrná hmotnost balíků).
 • Statistiky kurýrů (průměrné denní doručení, dosažené příjmy, počet doručených adres/balíků)
 • Automatické týdenní/denní hlášení na definovanou e-mailovou adresu o pravidelných operacích (počet zásilek, příjmy atd.).
 • Statistiky vrácených zásilek filtrované podle zákazníků a kurýrů

Pravidla

Pokročilý provoz společnosti Deliveo založený na pravidlech umožňuje malému počtu dispečerů obsluhovat vysoké objemy dopravy. Jsme přesvědčeni, že jen dobře zavedená pravidla ušetří společnosti Deliveo mnohonásobně vyšší náklady. Pravidla lze spouštět automaticky (na základě událostí) nebo manuálně (ručně, stisknutím tlačítka). Deliveo podporuje operace na základě pravidel ve třech oblastech:

Výpočet jízdného na základě pravidel

Poplatky za služby jsou nastaveny přesně a automaticky. Cenové pravidlo se spouští při vytváření každého balíčku, takže poplatek za službu je k dispozici po celou dobu platnosti balíčku.

Pověření partnera
Systém pak na základě parametrů zásilky rozhodne, zda zásilku doručí vlastní kurýrní služba, nebo partnerská kurýrní služba.
Přidělování úkolů kurýrům
Při vytvoření nové zásilky u odesílatele je třeba rozhodnout, který kurýr zásilku vyzvedne. Funkce Deliveo založená na pravidlech vám v tom pomůže, protože vám umožní přiřadit kurýra k novému úkolu na základě předem definovaných parametrů.

Dodání v časovém rámci

Původce často spojí odeslání a/nebo doručení zásilky s časovým oknem. V tomto případě má kurýr předem stanovený časový úsek, kdy má zásilku vyzvednout nebo doručit. Deliveo podporuje službu časového okna: při odesílání zásilky je možné zadat časové okno pro vyzvednutí i doručení. Tyto informace se zobrazí v aplikaci kurýra, který tak bude přesně vědět, kdy má zásilku vyzvednout nebo doručit. Kurýr může v aplikaci také vidět otevírací dobu přiřazenou k adresám (např. pro doručování do obchodů).

Řízení skladu / realizace

V dnešní době se doručování balíků a skladování často spojuje. V praxi to znamená, že přepravní společnost uchovává zboží provozovatele internetového obchodu (obchodníka) ve svém vlastním skladu a podle potřeby je balí a dodává (služba „fulfilment“). Deliveo tento proces podporuje jednoduchou funkcí skladování. Doplňování zásob může provádět jak speditér, tak obchodník. Hlavní funkce modulu skladu:

 • Kurýrní služba může pro své zákazníky provozovat minisklad.
 • Dodané položky (se zapnutou správou zásob) se odečtou ze zásob (v případě neúspěšného dodání se vrátí).
 • je podporován „virtuální produkt“, tj. produkt se nevyčerpá.
 • Změny zásob jsou zaznamenávány a mohou je vidět dispečeři i zákazníci.
 • Položky mohou být doplněny kódem EAN, číslem položky, objemem, hmotností a fotografií.

Protokolování

Protokolování je mocný nástroj pro řešení problémů a zkoumání neočekávaných procesů. V systému Deliveo jsou k dispozici následující protokoly:

 • Protokoly SMS a e-mailů pro sledování odeslaných oznámení
 • Dávkový protokol pro zaznamenávání akcí na zásilkách
 • Protokol API pro zaznamenávání dat proudících přes rozhraní API
 • Protokol o zásobách pro zaznamenávání změn v zásobách
 • Protokol partnerů pro zaznamenávání komunikace s partnery

Provoz skupiny

V některých případech je vzhledem k neobvykle velkému počtu zásilek pro dispečera rychlejší provést některé operace hromadně. Deliveo podporuje následující hromadné operace:

 • Provádění hromadných úkolů přidělených kurýrům (vyzvedávání a doručování zásilek).
 • Zpracování vrácených poštovních zásilek
 • Vytváření vlastních exportních souborů a jejich ukládání jako šablon pro pozdější použití

Adresy

Pohodlné vytváření balíčků podporuje pokročilý modul pro správu adres. Systém si ukládá adresy (pro jednotlivé zákazníky), na které již zákazníci odeslali zásilku, takže při příštím odeslání zásilky stačí zadat pouze první tři písmena adresy a systém nabídne celou adresu. Zákazníci si mohou vést vlastní adresář, ale systém Deliveo umožňuje také vytváření tzv. „globálních adres“.  Systém také ukládá souřadnice adres, které lze měnit nezávisle na adrese, takže je možné přesně určit, kde má kurýr zásilku vyzvednout nebo doručit.

Comments are closed.