Sociální angažovanost

Společnost Mav-IT Ltd (vývojář Deliveo) se vzhledem ke své skromné ekonomické váze snaží o hodnotný a viditelný přínos společnosti.

V rámci toho společnost Mav-IT Ltd. prostřednictvím svých níže uvedených činností a nabídek zohledňuje kromě obchodních cílů a zisku také zájmy širší společnosti, a to tím, že bere v úvahu skryté potřeby svých osobních dodavatelů, svůj vliv na širší obytné prostředí a oceňuje práci těch, kteří vykonávají činnosti prospěšné pro společnost. Prostřednictvím následujících aktivit se společnost Mav-IT Ltd. snaží v rámci svých skromných možností a s využitím svých situačních schopností podnikat kroky ke zlepšení kvality života společnosti kolem nás.

-50%

Společnost Mav-IT s.r.o. nabízí neziskovým organizacím a nadacím 50% slevu z aktuálního licenčního poplatku za Deliveo courier management software. Dokládejte způsobilost osvědčením o založení, stanovami nebo kopií soudního rozhodnutí (pokud jsou tyto oficiální dokumenty k dispozici na webových stránkách organizace, uveďte odkaz).
Comments are closed.