Dostupnost pro kurýry

Cílem dostupnosti pro kurýry je umožnit kurýrům spravovat své úkoly týkajících se zásilky. Dnes je již nepředstavitelné efektivní fungování kurýrní služby bez toho, aniž aby kurýři spravovali nějaký nástroj pro správu zásilkových úkolů. V současné době nabízíme aplikaci pro chytré telefony Android/Huawei, a pokročilou webovou stránku optimalizovanou pro mobilní zařízení (webová aplikace běžící v mobilním prohlížeči). Obě dvě přístupové možnosti jsou si vzhledově i funkčně velmi podobné.

K čemu je dobrý dostupnost pro kurýry?

Vyzvednutí zásilky od odesílatele.

Může vyzvednout zásilky od odesílatele, které se zobrazí v aplikaci. Po vyzvednutí se zásilky převedou do doručitelných položek.

Doručení adresátovi

Zásilky může doručit příjemcům. Doručené zásilky se již v mobilu kurýra nezobrazí. Existuje samostatný seznam pro vyzvednutelné a pro doručitelné zásilky.

Podpis při doručení

Při doručování může kurýr požádat příjemce o podpis na displeji chytrého telefonu, aby potvrdil doručení. Jediným podpisem lze podepsat více zásilek najednou.

Zobrazení otevírací doby

Aplikace zobrazí kurýrovi u zásilky otevírací dobu (pokud existuje) adresy odesílatele a příjemce.

Vyhledávání podle čárového kódu

Vyzvednutí nebo doručení zásilky pomocí snímání čárového kódu (integrovanou kamerou, nebo externí čtečkou čárových kódů BT).

Průběžná aktualizace polohy

Aplikace v pravidelných intervalech odesílá do systému aktuální zeměpisnou polohu.

Alarm při přijetí nového úkolu

Oznámení kurýrovi zvukem+vibrací+zprávou na displeji při přijetí nového, či změně stávajícího úkolu. (Pouze v nainstalované aplikaci!)

Focení

Snímek pořízený kurýrem (např. poškozené zásilky) se nahraje do dispečerského rozhraní k příslušné zásilce.

Provoz offline

Úkoly s balíčky lze provádět i v případě výpadku internetu, pak opět v režimu online dojde ke synchronizaci. (Pouze v nainstalované aplikaci!)

Tisk

Tisk doručenky, štítku na balíky a stvrzenky pomocí mobilní tiskárny. (Pouze v nainstalované aplikaci!)

Statistiky pro kurýra

Kurýr si může kdykoli prohlédnout své statistiky za daný den (vybavené adresy, počet zásilek, hmotnosti, inkasované dobírky). Může usnadnit přesnější účtování.

Zobrazení časovače

Kurýr v aplikaci vidí, zda odesílatel nebo příjemce má nastavený časový rámec pro vyzvednutí či doručení zásilky.

Volba jazyka

Kurýr si může zvolit libovolný jazyk systému.

Filtrování na základě vzdálenosti

Kurýr může nastavit vzdálenost (vzdušnou čarou), do které chce vidět adresy zásilek. Tímto způsobem může filtrovat nejbližší adresy.

Režim spánku

Kurýr může aplikaci přepnout do režimu spánku. Za tu dobu nebudou odesílány souřadnice, ani přijímány nové úkoly.

Uskutečnění hovoru

Kurýr může z aplikace zavolat odesílateli nebo příjemci. Můžete se tak soustředit na řízení.

Plánování tras

Kurýr může použít svou oblíbenou aplikaci pro plánování trasy a naplánovat si cestu na další adresu.

Přehled na mapě

Kurýr si může na mapě zobrazit všechny své úkoly (adresy) pro daný den. Tím si usnadní naplánování celodenní činnosti.

Comments are closed.