Přístup kurýra

Účelem přístupu kurýra je umožnit kurýrovi spravovat jeho operace se zásilkou. Efektivní kurýrní službu si dnes nelze představit bez toho, aby kurýři spravovali nějaký nástroj pro správu balíkových operací. V současné době nabízíme aplikaci pro chytré telefony Android/Huawei a pokročilou webovou stránku optimalizovanou pro mobilní zařízení (webová aplikace běžící v mobilním prohlížeči). Oba přístupové body jsou si vzhledově i funkčně velmi podobné.

 

K čemu je kurýrní přístup dobrý?

Vyzvednutí zásilky od odesílatele.

Můžete si vyzvednout zásilky od odesílatele, které se zobrazí v aplikaci. Po vyzvednutí se přenesou do dodávaných položek.

Doručení adresátovi

Své zásilky můžete doručit příjemcům. Doručené zásilky zmizí z telefonu kurýra. Existuje samostatný seznam položek, které lze vyzvednout, a položek, které lze doručit.

Podpis při doručení

Při doručování může kurýr požádat příjemce o podpis na displeji chytrého telefonu, aby potvrdil doručení. Jedním podpisem můžete podepsat více zásilek.

Otevírací doba výstavy

Aplikace zobrazí kurýrovi otevírací dobu (pokud existuje) adresy odesílatele a příjemce pro každou zásilku.

Vyhledávání podle čárového kódu

Záznam nebo doručení zásilky pomocí snímání čárových kódů (integrovaná kamera nebo externí čtečka čárových kódů BT).

Průběžná aktualizace polohy

Aplikace v pravidelných intervalech odesílá do systému aktuální zeměpisnou polohu.

Upozornění na příchod nové úlohy

Zvuk+vibrace+oznámení na displeji pro kurýra, když přijde nový úkol nebo se změní starý. (Pouze v nainstalované aplikaci!)

Vyfoťte se

Fotografie pořízená kurýrem (např. poškozené zásilky) se nahraje do rozhraní pro odeslání příslušné zásilky.

Provoz offline

Operace s pakety lze provádět i v případě výpadku internetu a následně se synchronizuje v režimu online. (Pouze v nainstalované aplikaci!)

Tisk z

Tiskněte účtenky, štítky na balíky a stvrzenky pomocí mobilní tiskárny (pouze v nainstalované aplikaci!)

Statistiky kurýrů

Kurýr si může kdykoli prohlédnout své statistiky za daný den (doručené adresy, počet zásilek, hmotnost, vyzvednuté zásilky). Usnadnění přesného účtování.

Zobrazit časovač

Kurýr v aplikaci vidí, kdy odesílatel nebo příjemce provede operaci (vyzvednutí nebo doručení zásilky).

Volitelný jazyk

Kurýr si může zvolit libovolný jazyk systému.

Filtrování na základě vzdálenosti

Kurýr může nastavit vzdálenost (vzdušnou čarou), do které chce vidět adresy zásilek. Tímto způsobem můžete filtrovat blízké adresy.

Režim spánku

Kurýr může aplikaci přepnout do režimu spánku. Nebude odesílat souřadnice ani přijímat nové úlohy.

Uskutečnění hovoru

Kurýr může z aplikace zavolat odesílateli nebo příjemci. Můžete se tak soustředit na řízení.

Plánování tras

Kurýr může použít svou oblíbenou aplikaci pro plánování trasy a naplánovat si cestu na další adresu.

Přehled map

Kurýr si může na mapě zobrazit všechny své úkoly (adresy) pro daný den. To vám usnadní plánování dne.