Sociálna angažovanosť

Spoločnosť Mav-IT Ltd. (vývojár Deliveo Courier Management System) sa vzhľadom na svoju skromnú ekonomickú váhu snaží o hodnotný a viditeľný prínos pre spoločnosť.

V rámci toho spoločnosť Mav-IT s.r.o. prostredníctvom svojich činností a nižšie uvedených ponúk okrem obchodných cieľov a zisku zohľadňuje záujmy širšej spoločnosti tým, že berie do úvahy skryté potreby svojich osobných dodávateľov, svoj vplyv na širšie obytné prostredie a oceňuje prácu tých, ktorí vykonávajú činnosti prospešné pre spoločnosť. Prostredníctvom nasledujúcich aktivít sa spoločnosť Mav-IT Ltd. snaží v rámci svojich skromných možností a s využitím svojich situačných schopností prijímať opatrenia na zlepšenie kvality života spoločnosti okolo nás.

-50%

Spoločnosť Mav-IT s.r.o. ponúka neziskovým organizáciám a nadáciám 50% zľavu z aktuálneho licenčného poplatku za Deliveo. Oprávnenosť preukážte osvedčením o založení, stanovami alebo kópiou súdneho rozhodnutia (ak sú tieto oficiálne dokumenty k dispozícii na webovej stránke organizácie, uveďte odkaz).

Comments are closed.