Rozhranie dispečera

Dispečerské rozhranie Deliveo je určené pre pracovníkov, ktorí operatívne riadia kuriérske služby. Z rozhrania dispečingu možno zobraziť, spravovať a konfigurovať všetky funkcie Deliveo. Úroveň prístupu možno nastaviť pre jednotlivé položky ponuky a pre jednotlivých používateľov. Rozhranie je nevyhnutné na používanie služby Deliveo. Rozhranie dispečera ako súčasť celého systému Deliveo je možné používať vo viac ako 10 jazykoch a sme otvorení ďalším jazykovým prekladom.

Hlavné funkcie rozhrania odosielania

 • Priame doručenie a vyzdvihnutie dispečerom
 • Prognóza nových objednávok, ktoré ešte neboli zadané.
 • Objednávku kuriéra, ktorú začal zákazník, je možné upraviť, doplniť, zrušiť.
 • Zúčtovanie poplatkov za doručenie kuriérom.
 • Hromadná preprava balíkov medzi balíkmi a kuriérmi (aj s čítačkou čiarových kódov).
 • Môžete tiež nastaviť rôzne meny pre jednotlivé zásielky na dobierku (EUR, HUF, USD atď.)
 • Všetky rozhrania Deliveo sú viacjazyčné
 • Presné sledovanie vrátených poštových objednávok – už žiadne zabudnuté alebo duplicitné vrátenia!
 • Možnosť exportu do iných programov
 • Optimalizácia trasy
 • Funkcia nástenky: obsah napísaný dispečerom sa zobrazuje na zákazníckych rozhraniach

Vytvorenie novej zásielky

1) Vytvorenie zásielky s ručným záznamom: dispečer môže vytvoriť novú zásielku v administrátorskom rozhraní alebo zákazník môže vytvoriť novú zásielku v rozhraní pre zákazníkov buď ručne, alebo importom súboru

2) Vytvorenie zásielky elektronicky: zásielky je možné posielať do Deliveo z vlastných systémov alebo webových obchodov prostredníctvom API.

Komunikačné riešenia

Deliveo má pokročilé komunikačné zručnosti. Dokáže odosielať e-maily a/alebo SMS odosielateľovi a/alebo príjemcovi v nasledujúcich prípadoch, ale nielen:

 • Pri odoslaní zásielky (odosielateľovi/príjemcovi)
 • Pri úspešnom doručení zásielky (odosielateľovi/príjemcovi)
 • Neúspešný pokus o doručenie (odosielateľovi/príjemcovi)
Šablónu pre SMS a e-maily môžete upraviť podľa potreby. Upozornenia je možné zapnúť/vypnúť pre každého zákazníka a globálne.

Optimalizácia trasy

Deliveo dokáže usporiadať adresy na vašich vozidlách v optimálnom poradí, čím vám ušetrí čas a cestovanie. Východiskovým bodom optimalizácie môže byť pevný východiskový bod (napr. pri distribúcii tovaru) alebo aktuálna poloha vozidla (pri kuriérskych službách). Optimalizácia môže byť založená na čase alebo vzdialenosti. Túto funkciu možno použiť aj na plánovanie trasy (drive-in), aby ste získali celkovú dĺžku trasy a čas jazdy (s ohľadom na časy nakladania na jednotlivé adresy, ktoré možno nastaviť).

Štatistika

 • Počet balíkov za týždeň
 • Dodávky podľa hodín
 • Štatistiky zákazníkov (priemerná denná expedícia, výdavky, počet odoslaných balíkov, priemerná hmotnosť balíkov)
 • Štatistiky kuriéra (priemerné denné doručenie, dosiahnuté príjmy, počet doručených adries/balíkov)
 • Automatické týždenné/denné hlásenie na definovanú e-mailovú adresu o pravidelných operáciách (počet balíkov, príjmy atď.)
 • Štatistiky vrátenia zásielky filtrované podľa zákazníka a kuriéra

Pravidlá

Pokročilá prevádzka Deliveo založená na pravidlách umožňuje malému počtu dispečerov obsluhovať veľké objemy dopravy. Veríme, že samotné dobre zavedené pravidlá ušetria spoločnosti Deliveo mnohonásobne vyššie náklady. Pravidlá sa môžu spúšťať automaticky (riadené udalosťami) alebo manuálne (ručne, stlačením tlačidla). Deliveo podporuje operácie založené na pravidlách v troch oblastiach:

Výpočet cestovného na základe pravidiel

Poplatky za služby sa nastavujú presne a automaticky. Cenové pravidlo sa spustí pri vytvorení každého balíka, takže poplatok za služby je k dispozícii počas celej doby platnosti balíka.

Delegovanie na partnera
Systém potom na základe parametrov zásielky rozhodne, či zásielku doručia vlastní kuriéri kuriérskej služby alebo partnerská kuriérska služba.
Prideľovanie úloh kuriérom
Keď sa v priestoroch odosielateľa vytvorí nová zásielka, je potrebné rozhodnúť, ktorý kuriér zásielku vyzdvihne. Funkcia Deliveo založená na pravidlách vám v tom pomôže, pretože vám umožní priradiť kuriéra k novej úlohe na základe vopred definovaných parametrov.

Dodanie v časovom rámci

Pôvodca často spojí odoslanie a/alebo doručenie zásielky s časovým oknom. V tomto prípade má kuriér vopred určený čas na vyzdvihnutie alebo doručenie zásielky. Deliveo podporuje službu časového okna: pri odosielaní balíka je možné určiť časové okno vyzdvihnutia aj doručenia. Tieto údaje sa zobrazia v aplikácii kuriéra, takže kuriér bude presne vedieť, kedy má zásielku vyzdvihnúť alebo doručiť. Kuriér môže v aplikácii vidieť aj otváracie hodiny priradené k adresám (napr. pri doručovaní do obchodov).

Riadenie skladu/realizácia

V súčasnosti sa doručovanie balíkov a skladovanie často spájajú. V praxi to znamená, že prepravná spoločnosť uchováva tovar prevádzkovateľa internetového obchodu (obchodníka) vo vlastnom sklade a podľa potreby ho balí a dodáva (služba „fulfillment“). Deliveo podporuje tento proces jednoduchou funkciou skladovania. Doplňovanie zásob môže vykonávať zasielateľ aj obchodník. Hlavné funkcie modulu skladu:

 • Kuriérska služba môže pre svojich zákazníkov prevádzkovať minisklad
 • Dodané položky (so zapnutou správou zásob) sa odpočítajú zo zásob (vrátené v prípade neúspešnej dodávky)
 • Virtuálny produkt“ je podporovaný, t. j. produkt sa nevyčerpá
 • Zmeny zásob sa zaznamenávajú a môže ich vidieť dispečer a zákazník
 • K položkám môže byť pripojený kód EAN, číslo položky, objem, hmotnosť a fotografia

Prihlasovanie

Protokolovanie je účinný nástroj na riešenie problémov a skúmanie neočakávaných procesov. V službe Deliveo sú k dispozícii tieto protokoly:

 • Protokoly SMS a e-mailov na sledovanie odoslaných oznámení
 • Protokol dávok na zaznamenávanie akcií na zásielkach
 • Protokol API na zaznamenávanie údajov prúdiacich cez API
 • Denník zásob na zaznamenávanie zmien v zásobách
 • Denník partnerov na zaznamenávanie komunikácie s partnermi

Prevádzka skupiny

V niektorých prípadoch je vzhľadom na nezvyčajne veľký počet zásielok rýchlejšie, ak dispečer vykoná niektoré operácie hromadne. Deliveo podporuje nasledujúce hromadné operácie:

 • vykonávanie hromadných úloh pridelených kuriérom (vyzdvihnutie a doručenie balíkov)
 • Spracovanie vrátenia poštových zásielok
 • Vytvorenie vlastných exportných súborov a ich uloženie ako šablón na neskoršie použitie

Adresy

Pohodlné vytváranie balíkov podporuje pokročilý modul správy adries. Systém ukladá adresy (na zákazníka), na ktoré už zákazníci poslali balík, takže pri ďalšom odosielaní balíka stačí zadať prvé 3 písmená adresy a systém ponúkne celú adresu. Zákazníci si môžu viesť vlastný adresár, ale systém Deliveo umožňuje aj vytváranie takzvaných „globálnych adries“.  Systém ukladá aj súradnice adries, ktoré možno upravovať nezávisle od adresy, takže je možné presne určiť, kde má kuriér zásielku vyzdvihnúť alebo doručiť.

Comments are closed.