Podpora

Spoločnosť Mav-IT s.r.o. poskytuje bezplatnú podporu pre svoje softvérové produkty v maďarskom a anglickom jazyku v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 hod. prostredníctvom nasledujúcich kanálov. Užívateľská príručka k systému Deliveo je k dispozícii tu: https://wiki.mav-it.hu (Zákaznícky portál Jira nájdete tu.) Dobre napísaný chybový lístok môže výrazne urýchliť odhalenie problému, dokonca skrátiť čas riešenia na zlomok. Pri vypracovávaní chybových hlásení zohľadnite naše návrhy! Žiadosti o podporu by sa mali podávať len na lepšie pochopenie funkčnosti, kolega z podpory nie je oprávnený vykonávať zmeny alebo inú správu softvéru. Ak nepoužívate systém Deliveo v Maďarsku, prvú úroveň podpory vo vašej krajine vám poskytne náš zmluvný predajca (vrátane vydania používateľskej príručky).

Za normálnych okolností. Prevádzkujeme ticketový systém, nezabudneme ani na jeden e-mail!

mav-it

Alternatíva pre našich pokročilejších zákazníkov. Podporujeme vás aj pri zdieľaní textu, hlasu a obrazovky.

+36 20 451 7460

V prípade núdze. Žiadne hlasové menu ani podržanie hovoru.