Sotsiaalne kaasatus

Mav-IT Ltd (Deliveo kulleritarkvara arendaja) püüab anda väärtusliku ja nähtava panuse ühiskonda, arvestades oma tagasihoidlikku majanduslikku kaalu.

Selle osana võtab Mav-IT Ltd. oma tegevuse ja allpool esitatud pakkumiste kaudu lisaks ärieesmärkidele ja kasumile arvesse ka laiema ühiskonna huve, võttes arvesse oma isiklike tarnijate varjatud vajadusi, oma mõju laiemale elukeskkonnale ja tunnustades nende tööd, kes panustavad ühiskonda. Järgmiste tegevuste kaudu püüab Mav-IT Ltd. oma tagasihoidlike võimaluste piires tegutseda, kasutades oma situatiivseid võimalusi, et parandada meid ümbritseva ühiskonna elukvaliteeti.

-50%

Mav-IT Ltd. pakub mittetulundusühingutele ja sihtasutustele 50% allahindlust Deliveo kehtivast litsentsitasust. Palun esitage abikõlblikkuse tõendamiseks asutamistõend, põhikiri või kohtuotsuse koopia (kui need ametlikud dokumendid on kättesaadavad organisatsiooni veebisaidil, esitage palun link).

Comments are closed.