Sosialt engasjement

Mav-IT Ltd (utvikleren av Deliveo kuréradministrasjonsprogramvare) streber etter å gi et verdifullt og synlig bidrag til samfunnet, gitt sin beskjedne økonomiske vekt.

Som en del av dette, gjennom sine aktiviteter og tilbud nedenfor, i tillegg til forretningsmål og fortjeneste, tar Mav-IT Ltd. hensyn til samfunnets interesser ved å vurdere de latente behovene til sine personlige leverandører, dens innvirkning på det bredere boligmiljøet, og ved å anerkjenne arbeidet til de som gjør aktiviteter som er gunstige for samfunnet. Gjennom følgende aktiviteter forsøker Mav-IT Ltd. å iverksette tiltak innenfor sine beskjedne marginer, ved å bruke sine situasjonsbestemte evner, for å forbedre livskvaliteten i samfunnet rundt oss.

-50%

Mav-IT Ltd. tilbyr 50 % rabatt på gjeldende lisensavgift for Deliveo for ideelle organisasjoner og stiftelser. Vennligst fremlegg bevis på at du er kvalifisert med et sertifikat for innlemmelse, vedtekter eller en kopi av en rettskjennelse (hvis disse offisielle dokumentene er tilgjengelige på organisasjonens nettsted, vennligst oppgi lenken).

Comments are closed.