Družbeno udejstvovanje

Podjetje Mav-IT Ltd (razvijalec kurirske programske opreme Deliveo) si glede na svojo skromno gospodarsko težo prizadeva za dragocen in viden prispevek k družbi.

V okviru tega podjetje Mav-IT d.o.o. s svojimi dejavnostmi in ponudbo v nadaljevanju poleg poslovnih ciljev in dobička upošteva tudi interese širše družbe, tako da upošteva skrite potrebe svojih osebnih dobaviteljev, svoj vpliv na širše bivalno okolje in priznava delo tistih, ki prispevajo k družbi. Z naslednjimi dejavnostmi skuša podjetje Mav-IT Ltd. v okviru svojih skromnih možnosti in z uporabo svojih situacijskih zmožnosti izboljšati kakovost življenja družbe okoli nas.

-50%

Podjetje Mav-IT d.o.o. ponuja neprofitnim organizacijam in fundacijam 50-odstotni popust na trenutno licenčnino za Deliveo. Upravičenost dokažite s potrdilom o ustanovitvi, statutom ali kopijo sodnega naloga (če so ti uradni dokumenti na voljo na spletnem mestu organizacije, navedite povezavo).

Comments are closed.