Интерфейс на диспечера

Интерфейсът за изпращане на Deliveo е предназначен за служителите, които оперативно управляват куриерската услуга. От диспечерския интерфейс могат да се преглеждат, управляват и конфигурират всички функции на Deliveo. Нивото на достъп може да се задава за всеки елемент от менюто и за всеки потребител. Интерфейсът е от съществено значение за използването на Deliveo. Като част от цялостната система на Deliveo, интерфейсът на диспечера може да се използва на повече от 10 езика, като сме отворени за допълнителни езикови преводи.

Основни функции на интерфейса за изпращане

 • Директна доставка и взимане от диспечера
 • Прогноза за нови поръчки, които все още не са подадени.
 • Започнатата от Клиента куриерска поръчка може да бъде променена, допълнена или отменена.
 • Клиринг на куриерите за таксите за доставка.
 • Транспортиране на колети в насипно състояние между пунктове за колети и куриери (също с баркод четец).
 • Можете също така да зададете различни валути за всяка пратка за наложен платеж (EUR, HUF, USD и др.)
 • Всички интерфейси на Deliveo са многоезични
 • Точно проследяване на върнатите пощенски поръчки – вече никакви забравени или дублирани връщания!
 • Възможност за експортиране в други програми
 • Оптимизиране на маршрута
 • Функционалност на таблото за бюлетини: съдържанието, написано от диспечера, се показва на интерфейсите на клиентите.

Създаване на нова пратка

1) Създаване на пратка с ръчно записване: диспечерът може да създаде нова пратка в администраторския интерфейс или клиентът може да създаде нова пратка в клиентския интерфейс ръчно или чрез импортиране на файл.

2) Създаване на пратка по електронен път: пратките могат да се изпращат към Deliveo от собствени системи или уеб магазини чрез API.

Комуникационни решения

Deliveo има напреднали комуникационни умения. Той може да изпраща имейли и/или SMS-и до подателя и/или получателя в следните случаи, но не само:

 • При изпращане на пратката (на изпращача/получателя)
 • При успешна доставка на пратката (на подателя/получателя)
 • Неуспешен опит за доставка (за подателя/получателя)
Шаблонът за SMS и имейли може да се променя по ваше желание. Известията могат да се включват/изключват за всеки клиент и глобално.

Оптимизиране на маршрута

Deliveo може да подреди адресите на вашите автомобили в оптимален ред, като ви спести време и пътуване. Началната точка на оптимизацията може да бъде фиксирана начална точка (напр. за дистрибуция на стоки) или текущото положение на превозното средство (за куриерски услуги). Оптимизацията може да се основава на време или разстояние. Тази функция може да се използва и за планиране на обиколка (drive-in), за да се получи общата дължина на маршрута и времето за шофиране (като се вземат предвид времената за зареждане по адреси, които могат да бъдат зададени).

Статистика

 • Брой пакети на седмица
 • Доставки по часове
 • Статистически данни за клиентите (среднодневно изпращане, разходи, брой изпратени пратки, средно тегло на пратките)
 • статистически данни за куриерските услуги (средна дневна доставка, генерирани приходи, брой доставени адреси/пакети)
 • Автоматичен седмичен/ежедневен отчет до определен имейл адрес за периодичните операции (брой пратки, приходи и др.)
 • Статистически данни за отказите, филтрирани по клиенти и куриери

Правила

Усъвършенстваната работа на Deliveo, базирана на правила, позволява на малък брой диспечери да обслужват големи обеми трафик. Вярваме, че само добре установените правила спестяват на Deliveo многократно повече разходи. Правилата могат да бъдат изпълнявани автоматично (на базата на събития) или ръчно (ръчно, с натискане на бутон). Deliveo поддържа операции, базирани на правила, в три области:

Изчисляване на тарифата въз основа на правила

Таксите за услуги се определят точно и автоматично. Правилото за ценообразуване се изпълнява при създаването на всеки пакет, така че таксата за услугата е налична през целия период на действие на пакета.

Делегиране на партньор
След това, въз основа на параметрите на пратката, системата решава дали тя ще бъде доставена от собствените куриери на куриерската служба или от партньорска куриерска служба.
Възлагане на задачи на куриерите
Когато се създаде нова пратка в помещенията на изпращача, трябва да се вземе решение кой куриер ще вземе пратката. Базираната на правила функционалност на Deliveo ви помага да направите това, тъй като ви позволява да назначите куриер за новата задача въз основа на предварително зададени параметри.

Доставка в срок

Често подателят свързва изпращането и/или доставката на пратката с определен времеви прозорец. В този случай куриерът разполага с предварително определен период от време, за да вземе или достави пратката. Deliveo поддържа услугата „времеви прозорец“: възможно е да се посочи времеви прозорец за получаване и доставка при изпращане на пратка. Тази информация се показва в приложението на куриера, за да знае той кога точно да вземе или достави пратката. Куриерът може също така да види в приложението работното време, определено за адресите (напр. за доставки до магазини).

Управление на складове / изпълнение на поръчки

В днешно време доставката на пратки и складирането често се сливат. На практика това означава, че спедиторската компания съхранява стоките на оператора на уебмагазина (търговеца) в собствения си склад и ги опакова и доставя според нуждите (услугата „изпълнение“). Deliveo подпомага този процес с проста функция за складиране. Попълването на запасите може да се извършва както от спедитора, така и от търговеца. Основни функции на модула за складиране:

 • Куриерската служба може да управлява мини склад за своите клиенти.
 • Доставените артикули (с активирано управление на запасите) се изваждат от запасите (връщат се в случай на неуспешна доставка).
 • Поддържа се „виртуален продукт“, т.е. продуктът не се изчерпва
 • Промените в складовите наличности се регистрират и могат да се видят от диспечера и клиента.
 • Артикулите могат да бъдат придружени от EAN код, номер на артикул, обем, тегло и снимка.

Регистриране

Регистрирането е ефективен инструмент за отстраняване на неизправности и изследване на неочаквани процеси. В Deliveo са налични следните дневници:

 • SMS и имейл дневници за проследяване на изпратените известия
 • Партиден дневник за регистриране на действията по пратките
 • Регистър на API за регистриране на данни, постъпващи в API
 • Регистър на запасите за регистриране на промените в запасите
 • Регистър на партньорите за регистриране на комуникацията с партньорите

Операции на групата

В някои случаи, поради необичайно големия брой пощенски пратки, е по-бързо диспечерът да извърши някои операции в насипно състояние. Deliveo поддържа следните операции в насипно състояние:

 • Изпълнявайте масовите задачи, възложени на куриерите (вдигане и доставка на пратки).
  Обработка на връщането на пощенски пратки
  Създаване на персонализирани файлове за експортиране и запазването им като шаблони за по-късна употреба

Адреси

Удобното създаване на пакети се поддържа от усъвършенстван модул за управление на адреси. Системата запазва адресите (за всеки клиент), на които клиентите вече са изпратили пратка, така че следващия път, когато изпратите пратка, трябва да въведете само първите 3 букви от адреса и системата ще ви предложи пълния адрес. Клиентите могат да поддържат своя собствена адресна книга, но системата на Deliveo позволява и създаването на така наречените „глобални адреси“.  Системата запаметява и координатите на адресите, които могат да се променят независимо от адреса, така че да се определи точното място, където куриерът трябва да вземе или достави пратката.

Comments are closed.