Защита

Надеждната ИТ поддръжка е предпоставка за стабилни и предвидими бизнес операции, включително за функционирането на стратегически софтуерни системи. Екипът от професионалисти на Deliveo работи, за да гарантира, че операциите на Deliveo са непрекъснати и безпроблемни. За тази цел:

 1. Сървърите, обслужващи Deliveo куриерски софтуер, се използват в затворено, защитено сървърно помещение с постоянно охлаждане и постоянно наблюдение. Непрекъснатата работа се осигурява от непрекъсваеми източници на захранване.
 2. Всички наши връзки се осъществяват чрез протокол HTTPS. Защитната стена изключва всички IP адреси, от които открива подозрителни опити за проникване. Сървърът, на който се изпълнява софтуерът, е снабден със система за защита от множество вериги.
 3. Системата за сигурност на сървъра непрекъснато следи и класифицира опитите за злонамерено проникване и въз основа на тях идентифицира държавите, от които идват най-много опити за злонамерено проникване, разбити по държави. За да се поддържат стабилни и сигурни операции, достъпът на тези държави до сървъра е ограничен. Нашите услуги не са достъпни от изброените по-горе държави. Списъкът на държавите, изключени от услугата, се преразглежда редовно и ще бъде променян в зависимост от броя на опитите за проникване.
 4. Deliveo се архивира 2 пъти дневно в случай на техническа повреда (загуба на данни), която може да доведе до възстановяване на данните.

 

SMS

SMS от Deliveo е достъпен за следните държави. SMS не може да се изпраща до други кодове на държави (за да се избегнат неочаквани разходи). Ако искате да изпратите SMS до държава (код на държава), която не е посочена по-долу (държави от ЕС + Швейцария и Великобритания), моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

 1. +36 (Унгария)
 2. +32 (Белгия)
 3. +359 (България)
 4. +385 (Хърватия)
 5. +357 (Кипър)
 6. +420 (Чехия)
 7. +45 (Дания)
 8. +372 (Естония)
 9. +358 (Финландия)
 10. +33 (Франция)
 11. +49 (Германия)
 12. +30 (Гърция)
 13. +353 (Ирландия)
 14. +39 (Италия)
 15. +371 (Латвия)
 16. +423 (Лихтенщайн)
 17. +370 (Литва)
 18. +352 (Люксембург)
 19. +356 (Малта)
 20. +31 (Нидерландия)
 21. +47 (Норвегия)
 22. +48 (Полша)
 23. +351 (Португалия)
 24. +40 (Румъния)
 25. +421 (Словакия)
 26. +386 (Словения)
 27. +34 (Испания)
 28. +46 (Швеция)
 29. +41 (Швейцария)
 30. +44 (Обединеното кралство)

GDPR

От гледна точка на GDPR Mav-IT Ltd. е обработващ данните, а куриерската служба е администратор на данни. Mav-IT Ltd. не обработва лични данни (във връзка с Deliveo), тъй като всички нейни клиенти са юридически лица. Регистрите се съхраняват само за строго необходимото време, а данните за пратките – 8 години.

Comments are closed.