Подкрепа

Mav-IT Ltd. предоставя безплатна поддръжка за своите софтуерни продукти на унгарски и английски език в работни дни между 8.00 и 18.00 часа чрез следните канали. Ръководството за потребителя на системата Deliveo courier management software е достъпно тук: https://wiki.mav-it.hu (Порталът за клиенти на Jira може да бъде намерен тук.) Добре написаният билет за грешка може значително да ускори откриването на проблема, дори да намали времето за изпълнение до една малка част. Моля, вземете предвид нашите предложения, когато изготвяте тестовете си за грешки! Заявките за поддръжка трябва да се подават само за по-добро разбиране на функционалността, като сътрудникът по поддръжката няма право да извършва промени или други административни действия в Софтуера. Ако не използвате системата Deliveo в Унгария, поддръжката на първо ниво във вашата страна ще бъде осигурена от нашия партньор, с когото сме сключили договор (включително публикуването на ръководството за потребителя).

При нормални обстоятелства. Ние работим със система за билети, нито един имейл не е забравен!

mav-it

Алтернатива за нашите по-напреднали клиенти. Подпомагаме ви и със споделяне на текст, глас и екран.

+36 20 451 7460

При спешни случаи. Няма гласово меню или задържане.