Dispatcher-grensesnitt

Deliveos ekspedisjonsgrensesnitt er utformet for personalet som administrerer budtjenesten. Fra ekspedisjonsgrensesnittet kan alle Deliveo-funksjoner vises, administreres og konfigureres. Tilgangsnivået kan stilles inn per menypunkt og per bruker. Grensesnittet er avgjørende for bruk av Deliveo. Som en del av det overordnede Deliveo-systemet kan Dispatcher-grensesnittet brukes på mer enn 10 språk, og vi er åpne for ytterligere språkoversettelser.

Hovedfunksjonene til grensesnittet for avsenderen

 • Direkte levering og henting av ekspeditøren
 • Prognose for nye ordrer som ennå ikke er plassert.
 • En budordre som er påbegynt av kunden, kan endres, fullføres eller kanselleres.
 • Avregning av kurerer for leveringskostnader.
 • Massetransport av pakker mellom pakkelokasjoner og kurerer (også med strekkodeleser).
 • Du kan også angi forskjellige valutaer per forsendelse for postoppkrav (EUR, HUF, USD osv…).
 • Alle Deliveo-grensesnitt er flerspråklige
 • Nøyaktig sporing av returnerte postordrer – ingen flere glemte eller dupliserte returer!
 • Mulighet for eksport til andre programmer
 • Ruteoptimalisering
 • Oppslagstavlefunksjonalitet: innhold skrevet av ekspeditøren vises på kundegrensesnittet

Opprett en ny forsendelse

1) Opprettelse av forsendelse ved manuell registrering: avsenderen kan opprette en ny forsendelse i administrasjonsgrensesnittet, eller kunden kan opprette en ny forsendelse i kundegrensesnittet, enten manuelt eller ved å importere en fil.

2) Opprett en forsendelse elektronisk: forsendelser kan sendes til Deliveo fra proprietære systemer eller nettbutikker via API.

Kommunikasjonsløsninger

Deliveo har avanserte kommunikasjonsferdigheter. Den er i stand til å sende e-post og/eller SMS til avsenderen og/eller mottakeren i følgende tilfeller, men ikke begrenset til:

 • Ved forsendelse av pakken (til avsender/mottaker)
 • Ved vellykket levering av pakken (til avsender/mottaker)
 • Mislykket leveringsforsøk (til avsender/mottaker)
Malen for SMS og e-post kan endres etter eget ønske. Varslinger kan slås på/av per kunde og globalt.

Ruteoptimalisering

Deliveo kan organisere adressene på kjøretøyene dine i optimal rekkefølge, slik at du sparer tid og reiser. Utgangspunktet for optimaliseringen kan være et fast startpunkt (f.eks. for varedistribusjon) eller kjøretøyets nåværende posisjon (for budtjenester). Optimaliseringen kan være basert på tid eller avstand. Denne funksjonen kan også brukes til å planlegge en tur (drive-in) for å få den totale rutelengden og kjøretiden (med tanke på lastetidene per adresse som kan stilles inn).

Statistikk

 • Antall pakker per uke
 • Leveringer per time
 • Kundestatistikk (gjennomsnittlig daglig utsendelse, utgifter, antall utsendte pakker, gjennomsnittlig vekt på pakker)
 • Kurérstatistikk (gjennomsnittlig daglig levering, genererte inntekter, antall adresser/pakker levert)
 • Automatisk ukentlig/daglig rapport til definert e-postadresse om periodiske operasjoner (antall pakker, inntekter osv.).
 • Tilbakemeldingsstatistikk filtrert etter kunde og budtjeneste

Regler

Deliveos avanserte regelbaserte drift gjør det mulig for et lite antall trafikkledere å betjene store trafikkvolumer. Vi mener at veletablerte regler alene sparer Deliveo for mange ganger kostnadene. Regler kan kjøres automatisk (hendelsesstyrt) eller manuelt (manuelt, ved å trykke på en knapp). Deliveo støtter regelbaserte operasjoner på tre områder:

Takstberegning basert på regler

Serviceavgiftene fastsettes nøyaktig og automatisk. Prissettingsregelen kjøres når hver pakke opprettes, slik at serviceavgiften er tilgjengelig gjennom hele pakkens levetid.

Delegering til en partner
Systemet avgjør deretter, basert på forsendelsens parametere, om pakken skal leveres av budtjenestens egne bud eller av en partnerbudtjeneste.
Tildeling av oppgaver til kurerer
Når en ny forsendelse opprettes hos avsenderen, må det tas en beslutning om hvilket budfirma som skal hente forsendelsen. Deliveos regelbaserte funksjonalitet hjelper deg med å gjøre dette, fordi den lar deg tildele et bud til den nye oppgaven basert på forhåndsdefinerte parametere.

Levering innen tidsrammen

Ofte vil avsenderen knytte forsendelsen og/eller leveringen av pakken til et tidsvindu. I dette tilfellet har budfirmaet et forhåndsdefinert tidsvindu for å hente eller levere pakken. Deliveo støtter tidsvindu-tjenesten: det er mulig å spesifisere både et hente- og et leveringsvindu når en pakke sendes. Disse dataene vises i budets applikasjon, slik at budet vet nøyaktig når forsendelsen skal hentes eller leveres. Budet kan også se åpningstidene som er tilordnet adresser (f.eks. for leveranser til butikker) i appen.

Lagerstyring / oppfyllelse

I dag smelter pakkelevering og lagerhold ofte sammen. I praksis betyr dette at fraktselskapet oppbevarer varene til nettbutikkoperatøren (selgeren) på sitt eget lager og pakker og leverer dem etter behov («oppfyllelsestjeneste»). Deliveo støtter denne prosessen med en enkel lagerfunksjon. Lagerpåfyllingen kan gjøres av både speditøren og forhandleren. Hovedfunksjonene til lagermodulen:

 • Budtjenesten kan drive et minilager for sine kunder.
 • Leverte varer (med aktivert lagerstyring) trekkes fra lagerbeholdningen (returneres ved mislykket levering).
 • Virtuelt produkt» støttes, dvs. at produktet ikke går tom.
 • Lagerendringer logges og kan sees av avsenderen og kunden.
 • Varer kan ledsages av EAN-kode, varenummer, volum, vekt og bilde.

Logging

Logging er et effektivt verktøy for feilsøking og undersøkelse av uventede prosesser. Følgende logger er tilgjengelige i Deliveo:

 • SMS- og e-postlogger for å holde oversikt over sendte varsler
 • Batchlogg for logging av handlinger på forsendelser
 • API-logg for logging av data som flyter på API-et
 • Lagerlogg for å logge endringer i lagerbeholdningen
 • Partnerlogg for å logge kommunikasjon med partnere

Konsernets virksomhet

I noen tilfeller, på grunn av det uvanlig store antallet utsendelser, er det raskere for avsenderen å utføre visse operasjoner i bulk. Deliveo støtter følgende operasjoner i bulk:

 • Utføre masseoppgaver som er tildelt kurerer (henting og levering av pakker)
 • Håndtering av retur av postforsendelser
 • Lag egendefinerte eksportfiler og lagre dem som maler for senere bruk

Adresser

Praktisk oppretting av pakker støttes av en avansert adresseadministrasjonsmodul. Systemet lagrer adressene (per kunde) som kundene allerede har sendt en pakke til, så neste gang du sender en pakke, trenger du bare å skrive inn de tre første bokstavene i adressen, og systemet vil tilby hele adressen. Kundene kan vedlikeholde sin egen adressebok, men Deliveos system gjør det også mulig å opprette såkalte «globale adresser».  Systemet lagrer også koordinatene for adressene, som kan endres uavhengig av adressen, slik at det er mulig å bestemme nøyaktig hvor budet skal hente eller levere pakken.

Comments are closed.